Valresultat

Det börjar visa sig vad resultatet från valet faktiskt kommer att bli. Skattelättnader för samhällets 2 % rikaste människor. Maxtak för höga elkostnader, vilket också bara är bra för rika som använder mycket el (och särskilt de som producerar bitcoin och liknande). Samtidigt är det fler och fler som börjar klassas som fattiga, och behöver hjälp från kommunen med kläder och andra nödvändigheter. Och det är inte ens vinter än, då de riktigt höga kostnaderna kommer att visa sig.

Tidöavtalet, eller slottsavtalet som det börjat kallas, är början på undergången för Sveriges låg- och medelklass. Elräkningarna under vintern kommer gå upp till maxtaket, som är mycket högre än de har råd med. De sitter inte på stora besparingar, 7 % har inga besparingar alls. När det då uppstår förseningsavgifter för att räkningar inte kan betalas, då ökar kostnaderna ännu mer. Och matpriserna har dubblerats. Själv fick jag en real-löne-sänkning efter lönesamtalet i våras, som min chef ändå tyckte var bra jobbat från hennes sida att hon kunde ge mig så “hög” lön. Efter sommarens inflation är den real-löne-sänkningen tredubblad. Kan bara ana hur det är för de med lägre inkomst. Vi har fortfarande planer på att åka utomlands tre veckor och det känns inte som att vi kommer lida särskilt mycket, men kul är det inte. Som sagt, när vi börjar känna att det inte är roligt, då undrar man hur de med små marginaler har det.

Förutom att det blir svåra ekonomiska tider för låginkomsttagare avser den nya regeringen höja kraven på bevisad aktivitet från de som får försörjningsstöd. Med andra ord, det räcker inte med att vara stressad över dålig ekonomi utan man ska höja stressen ytterligare genom att kräva en massa administration och bevisbörda för att visa att man faktiskt gör något för att förbättra sin situation. Jag har ju varit i den situationen tidigare i mitt liv, och de där extra kraven på redovisning är en enorm börda när man redan gör allt man kan för att försöka hitta en väg framåt till anställning och trygghet. Försörjningsstöd är inte någon trygghet, det är en livräddning, och det känns inte alls bra att tryggheten i samhället minskar med vår nya regering.

Nu påstår man i slottsavtalet att skattesänkningar för företag ska leda till mindre arbetslöshet och större villighet till investeringar i personal med hög kompetens, men en mer sannolik effekt är att företagen bara använder det till att ytterligare höja sina vinster, vilket gynnar aktieägarna, dvs de rika blir rikare.

Invandrare får extra högt tryck på sig, för uppehållstillstånd ska kunna återkallas, det ska bli högre krav för att få medborgarskap, och myndigheterna ska uppmuntra återvandring. Med andra ord ska andelen invandrare i befolkningen minskas. Just nu är det så att invandrarna har en stor andel av sådana arbeten som har låg inkomst och tråkiga arbetsuppgifter. Ökade anställningsmöjligheter för svenskarna kommer såklart inte att vara att fler blir högavlönade chefer, utan det kommer bli fler arbetstillfällen i monotona och lågavlönade arbeten. Grattis till alla svenskar, istället för att gå på A-kassa får ni nu slita ihjäl er med arbeten som en robot skulle kunna utföra där ni får ledskador och värk resten av livet.

Det som ser hyfsat lovande ut i slottsavtalet är punkterna kring sjukvård. Hela landet ska bli jämställt heter det, men det framgår inte om det innebär att Stockholm ska bli lika dåligt som Norrland, eller om Norrland ska höjas till Stockholms nivå. Man kan väl hoppas att det är det senare, men med tanke på övrigt innehåll i avtalet känns det lite suspekt. Tandvård ska bli mer likt som sjukvård, vilket ju borde varit en självklarhet från början och det är märkligt att ingen tagit itu med det än. Psykisk hälsa och suicidprevention ska bli bättre, vilket nog är nödvändigt med tanke på all stress och press som kommer att komma från den ekonomiska politiken.

Pengar är det som ska styra skolan också. En skolpengsnorm ska införas så att alla landets skolor har liknande grunder för finansiering. Lite oklart vad det innebär, men man kan gissa att de sätter upp ett minimum för hur mycket pengar kommunen måste tilldela varje skola per elev. De flesta andra förslag ser ut att redan finnas i skollagen och att de finns med i slottsavtalet innebär nog bara att man betonar att man inte tänkt förändra skolan särskilt mycket. En knepig formulering i avtalet är att skolpeng som inte använts till skolverksamhet ska återbetalas, vilket skulle kunna tolkas som att de privata skolor som utbetalat vinst till sina aktieägare blir återbetalningsskyldiga – men förmodligen är det något annat de tänkt för tonen i hela avtalet är ju att de rikaste ska bli rikare.

Åtgärder för att bekämpa kriminalitet består helt och hållet av sådant som experterna menar inte har någon verkan. Längre straff, hårdare straff, anonyma vittnen, det är sånt som expertisen är relativt överens om att det är sånt som inte ger någon effekt annat än att fängelserna fylls i högre grad. Mer folk i fängelse ger bara ökade kostnader för samhället, eftersom det är dyrt att ha fångar och de bidrar inte till samhället med arbete heller. Frågan är då vem som ska betala den notan, särskilt om skatten sänks. Pengarna måste ju tas någonstans ifrån. Sedan ska polisen utökas med mer polisiär närvaro, vilket ju är bra men redan idag har poliskskolorna för få sökande för att fylla alla platser vad jag förstått. Innebär det då att man ska sänka kraven på den som vill bli polis, och vad innebär det för rättssäkerheten?

Klimatmålen sänks, bland annat med ändring från 100 % förnybar energi till 100 % fossilfri energi. 400 miljarder till nya kärnkraftverk. Politiska beslut får inte ligga till grund för att stänga kärnkraftverk, vilket är märkligt för vi har dels haft en folkomröstning med resultat att vi vill inte ha kärnkraft i Sverige och dels säger de som stängde kärnkraftverken att det inte alls var motiverat från politiken utan det var inte lönsamt att fortsätta driva dem. Dessutom känns det väldigt obalanserat att politiken ska kunna gynna kärnkraft och ge bidrag för att starta fler, men inte fatta beslut för att dra tillbaka sådana åtgärder. Störst betydelse kan en liten mening ha som många nog förbiser, nämligen att omprövningen av vattenkraftens tillstånd för att de ska förses med moderna miljövillkor ska pausas. Det är nämligen inte Sverige, eller Socialdemokraterna, som haft en storslagen idé om att pröva miljövillkoren för vattenkraft, utan det är ett krav från vårt medlemskap i EU. Genom att pausa den processen kan man förvänta sig böter från EU-kommissionen, som inte är några småpengar. Vem ska betala dom böterna, när skatten sänks?

På det hela taget andas hela slottsavtalet en kortsiktighet och arrogans som man bara kan förvänta sig från rika människor utan förstånd. Hur folk kan vara så korkade att de röstar fram sådan politik som sätter hela landets välfärd i fara, det övergår mitt förstånd.

Miljölagstiftning

Tänk att vi skulle komma till en punkt där man får skämmas för svensk miljölagstiftning och att EU kommer och visar oss var skåpet ska stå.

Jag har länge tyckt att Vattendirektivet är ett riktigt konstverk. Art- och habitatdirektivet är inte dumt det heller. Nu håller EU på att ta fram en förordning för att lagstifta om att medlemsländerna måste se till att sköta sina marker och vatten, med restaurering av 30 % innan 2030 och 90 % innan 2050. Alltså inom 7 respektive 27 år.

Tänk nu så här att Art- och habitatdirektivet infördes 1992 – för 30 år sedan. Vi har fortfarande inte implementerat detta direktiv i svensk lagstiftning fullt ut. Märk också att det är ett mycket snällare direktiv än den nya förordningen om att mark måste återställas. AHD handlar bara om att kartera vilken typ av habitat som finns inom landet och utse en viss andel till skyddsområde inom Natura2000-nätverket. Den nya förordningen om återställning av habitat bestämmer att det inte bara ska inventeras vilka habitat som finns, utan övervakning ska bedrivas för att bedöma vilken status habitaten har, och om de inte har god status ska återställning genomföras innan 2030 för 30 % av arealen och innan 2050 för 90 % av arealen. Det har tagit Sverige 30 år att utse vilka habitat som ska ingå i Natura2000-nätverket. Vi har inte gjort någon kartering av vilka habitat som finns utanför de områden som skyddats inom Natura2000.

Inom 7 års tid ska alltså Sverige

  1. Kartera alla habitat som kan finnas
  2. Göra en plan över vilka habitat som behöver återställas (inom 2 år dvs 2025)
  3. Verkställa planen så att minst 30 % är genomfört (innan 2030)

Samtliga punkter ovan ska rymmas inom samma tid som Sverige hittills genomfört en enda punkt av AHD: “utse områden som ska ingå i Natura2000-nätverket”. Låter det troligt att vi kommer att lyckas? Inte för mig. Särskilt inte med Ulf Kristersson med starkt väljarstöd i valet. Eller SD som sätter käppar i hjulet för precis allt de kan. Samtidigt sitter tydligen ledningen på vissa myndigheter (HaV) och häcklar miljövänner som vill åstadkomma en snabbare omställning till ett hållbart samhälle.

En del av problemet måste ju vara att svenskarna inte förstår sig på vad som händer omkring dem. Så hur når man ut med den kunskapen? Valrörelsen? Knappast, ingen vågar säga något allt för vågat under valet för då tappar man fler väljare än man vinner. Media? Knappast, de lyder bara högstbjudande propagandamaskin. Det är nog helt enkelt så att det är kört och det finns inget vi kan göra åt saken.

Vad gör det då för skillnad? Varför är det så viktigt att följa vad EU har bestämt? Kan vi inte bara bestämma själva? Nej, tydligen kan vi inte bestämma själva för när vi bestämmer själva kommer Sverige fram till att det är en bra idé att skjuta sig själv i huvudet. Vattendirektivet går ut på att vi ska ha rent dricksvatten för framtida generationer och en säkrad tillgång på vatten för matförsörjningen. Genom att inte följa vattendirektivet har Sverige bestämt att vi hellre svälter ihjäl än dansar efter EU’s pipa. Eller rättare sagt, vi lever gott så länge vi själva lever och hoppas vi slipper svälta ihjäl tillsammans med våra barn. AHD går på liknande sätt ut på att se till att det finns mat och fungerande ekosystem med ekosystemtjänster under all överskådlig framtid. Att inte följa dessa direktiv är att välja en framtid där många kommer att dö en utdragen och plågsam död av svält och förgiftning. Men det verkar väldigt få bry sig om.

Vi kanske valde en väg som gjorde att hela mänskligheten dog ut, men våra virtuella aktieinnehav på våra servrar från Wall Street och Stockholmsbörsen visade stora feta plus.

Linux for writers

I tried to google for a linux setup used by writers, to find some inspiration on how to set up my work environment. The results I got from my search was quite disappointing. A few results on how to install linux, and a few about which apps to use that didn’t even mention the good ones. So now I’m writing down my own preferences, in case someone else wants to be inspired and stumbles onto this page.

How to install linux

What is linux? Most people buy a computer and just start using it. They never consider that there may be better ways of using the computer than the person who sold it to you had in mind. Think about it like this; let’s say that there were only two car manufacturers in the world. One of the car manufacturers is Ford and the other one is Honda. Most people would just choose between the reliable and high-tech Honda or the easy to repair and cheaper Ford. But regardless of what model you pick, what if there was a custom workshop where you could park your car for a night and next day take it out fully customized for what you want or need? Professional drivers would all have a custom, of that you can be sure. You can also be sure that Honda and Ford both would do what they can to keep custom cars from becoming popular, because competition is never good. Linux is the custom workshop for computers, and it’s all free (except for all the time you spend defining your customizations).

Linux is actually just the operating system. The operating system of Microsoft Windows is DOS, and you only ever see it if you open up the command prompt. Apple MacOS or OSX or whatever they call it these days is a Unix-derivative, similar to linux. Most people never realize that there is an operating system – you are interested in software, or apps, not how they function. On Windows you only have one setup, and at most you may be able to change the color scheme or desktop wallpaper. MacOS is similar in that regard, you don’t have a lot of options. After you install linux, there are lots of options to choose from. If you want your computer screen to look like a Windows environment, you install KDE-plasma desktop. If you want your screen to be more similar to MacOS, then you install Gnome. But there are several other desktop environments that are more or less in between those two options. And this is just the beginning of all the choices you can make; there are tons of different web browsers, file managers, office apps, &c. Since most people want kind of similar setups, all of these choices are bundled in so called distributions. So the first thing you should do is select which distribution to use.

If you want to choose every single thing, then you should go with the Linux-from-scratch distribution, or Gentoo, or Funtoo. You will spend a lot of time reading about all the different software components and how they interact, make a lot of mistakes, and learn from it. In the end of a very long process, you will have a computer screen entirely defined by yourself according to your own preferences, and if you make the right choices it will be the fastest computer you can have within your hardware limitations.

If you just want the easiest thing to start out with as a beginner, and then learn something about how to customize it every now and then, you should choose the Ubuntu distribution (with Gnome which looks like MacOS) or Kubuntu (with KDE-plasma which looks like Windows).

My own preference is to install ubuntu server, which just gives me a functioning computer with a terminal (or command prompt). If I’m on a fairly new computer I then install the KDE-plasma desktop windows-environment like this:

sudo apt install kde-plasma-desktop

If I’m on an older computer that runs slowly with less resources, or for example a Raspberry Pi, then I instead install the LxQt desktop environment like this:

sudo apt install lubuntu-desktop

After that you just restart the computer and login with your username and password. You will then have a package manager or software center or similar where you can install apps. Or you can open a terminal and type the “sudo apt install XXX” where XXX is the name of the software you want to install. If you don’t know the name exactly, you can try to type the first few letters and then press tab once. If there is only one package that matches those letters in the beginning of the name, the terminal will finish typing the name correctly for you. If there are many packages that match the name you can press tab again (twice total) and get a list of all the matches. For example, if I type in the terminal “sudo apt install lubu” and then press tab, the terminal will change the text to “sudo apt install lubuntu-“. The hyphen at the end give me a hint that there are many packages with this name (the hyphen is not always there) so I press tab again and get a list of seven software packages and their names. Finish typing any one of those names to install that software package after you press enter. Or go the easy route and find the software center (on KDE it’s called Discover and looks like a shopping bag icon in the menu).

What software to install

Now this was meant to be for writers. The first writer-related software I install is Falkon, which is a really fast internet browser. After installing Falkon I change the search engine from the default (Duck-duck-go which sucks) to Google.

After Falkon, I install Thunderbird to handle my e-mail. Since I have used Thunderbird for many years, I export my profile with all my old mail from my previous computer (or from my backup if my previous computer is broken) and import it into Thunderbird. Otherwise you will need to setup all your e-mail accounts and other settings.

QGIS is next for me. I use maps in a variety of ways, but as a writer you can for example put layers for your characters to keep track of where they are in the world at what time. If you are working with Game-of-Thrones-like complexity of lots of characters and their whereabouts QGIS certainly makes it easier to check up on who is where in the world. Of course, if your world is not our real world you can’t start with OpenStreetMap as a background so you would have to start by drawing out all your geography first.

LibreOffice is very useful, even if I don’t use it much for writing. It will open word documents, excel sheets, and powerpoint presentations, or let you create such things. Obviously, you can just use LibreOffice Writer for your writing, but then you might as well use Google Documents online or something such.

Since I have my own Nextcloud server, I install the Nextcloud desktop software. This automatically creates backups of all my files as soon as I change something, even if it is as simple of adding a single word and then saving the document.

For my actual writing, I install TeXstudio. This also needs texlive and xetex. Setting up TeXstudio is a bit tricky, and I also have my own classes for the documents I produce (scientific articles, books, letters, &c) and writing those classes takes some time to do. Classes are kind of the same as templates in Word or LibreOffice Writer, but much more powerful. Writing text in TeXstudio is just like using Notepad or KWrite. It’s not formatted while you type, and you have to insert commands to make bold text or chapter headings. When you press F5 to compile your text, it produces a PDF-document which looks perfect and much nicer than what you can do with other word processors.

Gramps is a geneaology software to build your family tree, but can also obviously be used by writers to keep track of fictional family trees and relationships.

Other software to install

Darktable is nice for keeping track of photos and pictures. Krita and Gimp are nice for creating pictures, or Inkscape for vector images. If you want to go advanced with 3D or making your own movies then Blender is the best option. For movie editin Kdenlive is nice. There are many other options that you can find in the software center, but these are my favourites.

I usually install Steam, because it is nice to blow off some steam sometimes with a game. Cities: Skylines is my first choice for a game, but I also play with Prison Architect or RimWorld sometimes, or the occasional Crusader Kings. Trine is good with friends, or Don’t Starve Together. If you are a procrastinator, don’t bother with games because you will never get anything real done. If you don’t have Steam but want some simple relaxation, 0 AD, SuperTux, or KPat are good enough to make you forget the real world for a while.

HomeBank is one of my essentials to keep track of my finances. Again, there are many other options, but I have found HomeBank to work best for my circumstances.

Stellarium is nice, if you have a moment to enjoy the night sky and want to find out what is what up there.

WingIDE is my choice for python development. You may also want PostgreSQL with PostGIS so you can save your data from QGIS in a better way, but I put those on a separate server myself. Or install R if you want to run statistics on your data (with RKward as a GUI).

Audacious or SMplayer for listening to music, or LMMS for making your own music. OBS studio for making content to YouTube or similar services.

Then what?

Start writing. Or procrastinate and spend an infinite amount of time fine-tuning your system and trying out all the apps to find your own favourites. Did I mention all of this is available free of charge? Yes, well, that also makes it very expensive in terms of time since there is nothing stopping you from trying out all of it. Better to ignore the software center once you have your essentials, and just do some work.

Getting a good upbringing

It’s funny, when I was brought up, both my parents and my school and books and TV; everything around me tried to teach me the virtues of life. Do not murder, do not steal, do not covet thine neighbours wife. People told me to be good, to live a good life, to do good things, to strive for justice. The funny thing is that as an adult, I have to say that none of the people who followed that advice turned out to be successful in life (by society’s standards; monetary wealth and outward happiness). Those who are most successful are more often than not criminals, who routinely break the judicial laws of society. Successful people are often sociopaths that have little regard or respect for other humans. If you look at who becomes a boss of a company, it’s not the good guy that everyone likes; it’s the psychopath that does whatever it takes to get what they want.

Having a son of my own makes me think of these things. Should I really teach him to do good things, knowing that he will probably live his life at a disadvantage compared to others?

I always had the dream of setting up my own society. It would start as a company, and then I would hire just the right people, to build up an organization with good guys. It would be a work place where people had fun, and where people got support if they were having a hard time. It would not be a capitalistic blood sucker that brainwashes people into quiet submission. However, even in running a company, which I have now tried two times, I find that my honesty stands in my way. People are not used to someone telling the truth; in fact I find that people are so used to being lied to that they prefer to deal with liars. So my own dream of working my way up to my own perfect little world has always remained a dream.

So what do I tell my son? Should I try to sponsor him to follow my own dream? Or should I embrace the cynic and tell him that you need to be hard and ruthless to get ahead, and then after having stolen and pillaged your way to a good position only then can you consider to possibility of doing some good? Maybe it is weird to wrestle with such thoughts. Perhaps it is a remnant of my Christian upbringing. But I really find this difficult to deal with; wanting to live a moral life and wanting that for my son as well, but also wanting my son to live a prosperous life with all his needs fulfilled. It is difficult for me to see how anyone could have both.

Is a good upbringing the path that leads to a prosperous life? Or is the good upbringing the path that leads to good morals and virtues? Should I work for my son to find the simple pleasures first of money and social standing, and only later go after the higher pleasures of peace of mind and internal joy? Or should I work for my son to go for the higher pleasures first, knowing that he will in all likelihood miss out on more simple pleasures like never having to wonder if you are able to pay all bills this month? It really doesn’t feel like an easy choice to make.

Stepping out in deeper water

A few examples of the Thai shirts that we intend to sell. All cotton, top quality.

When we were living in Thailand, it was fairly common for people to come up and ask “Where did you buy that wonderful shirt?!”. Consequently, we started talking about becoming a reseller of the shirts. Simple way of making a bit of extra cash. Unfortunately, with a full time job as a teacher, we never felt like we had the time to go for it.

Now that we have arrived in Sweden, we did a budget and saw that we should be able to easily make it work as a side business. I wrote up a business plan, and I have made an appointment to talk to some consultants about the best way to get this off the ground. If it turns out to be a great success, great! If not, we could always keep it as a side business to get some extra vacation money. We really have nothing to lose, and right now we do have the time to do it.

I already started adding a webshop to my home page. We don’t have any products added, but it shouldn’t be too difficult to get something up and running. It will take a while to get products sent over from Thailand though… We need to see about that.