Maximizing entropy production and the climate crisis

Everything strives to maximize production of entropy. Any entropy production allows spontaneous reactions, but over time the production of entropy tends to maximize within what is possible for each given situation. This is the fundamental physical relationship that allows, and demands, life to develop. Structures that form living organisms may seem like they are the opposite of entropy, but through the structure of organisms entropy can be maximized since the structures enable a larger production of entropy than a situation without such structures.

Given that entropy production tends to maximize, and given that life consists of structures that maximize entropy production, how is it possible that our behavior has led to a climate crisis that will kill many if not most living organisms?

Human civilization as we know it today has been around for an extremely short time in evolutionary terms. On the one hand, our transport of goods across the globe has allowed for a maximum entropy of material particles. On the other hand, in our ever changing reality humans strive to preserve our personal space and immediate surroundings. Figuring out how much entropy our society creates would be incredibly difficult, if not impossible. What we can see is that we have not managed to find a maximized production.

How can I be so sure that our entropy production has not been maximized? Well, because of the climate crisis, the crisis for biodiversity, and the general existential threat to every living organism that has been the result of our society. The simple fact that our society is killing itself – along with much of everything else – is an obvious proof that our entropy production is not maximized. Had we been anywhere near the maximum, we would be fine.

The real question is if we are able to find a way towards that maximized production, or if it is already too late.

Väder och vind

Ryssland har bombarderat Ukrainsk infrastruktur flera veckor. En krigshandling som inte är direkt riktad mot militären, utan mot befolkningens motstånd.

Krig har regler. Allt är INTE tillåtet i kärlek och krig. Militären är skiljd från civilbefolkningen. Det är OK att anfalla militära mål. Det är inte OK att anfalla civila mål. Det är OK för militären att försvara sig. Det är inte OK för civilbefolkningen att försvara sig mot en militär attack (för hur kan då anfallaren veta vem som är militär och OK att anfalla).

Ukraina var den första som bröt mot krigets regler. De sa tidigt att de skulle dela ut vapen till alla i civilbefolkningen som vill försvara sig. Därmed blev det egentligen OK för Ryssarna att anfalla samtliga mål i Ukraina, för alla mål är militära och går inte skilja från civila. Stort misstag från Ukrainsk sida och omöjligt att återhämta sig från.

Trots det har inte omvärlden accepterat hela Ukraina som ett militärt mål. Man har sopat det Ukrainska krigsbrottet under mattan och lyft fram det Ryska, till stor del motiverade, anfallet mot vissa mål som krigsbrott eftersom man hävdat att de trots allt är civila. Inte konstigt att det uppstår en viss förvirring på ryska sidan.

Frågan är om den senaste tidens attacker mot elcentraler och liknande bara är ett sätt att lamslå Ukrainas totalitära militär. Låt oss säga att Ryssarna funderar på acceptansen för attacker mot hela den Ukrainska krigsapparaten, hur mycket västvärlden egentligen bryr sig om det vi kallar civilbefolkningen trots att de militariserats. Svaret sista veckorna har varit att vi inte reagerat särskilt mycket. Alltså kanske det ändå finns en medvetenhet om att det är hela Ukraina som slåss mot den Ryska militären.

Efter detta test kommer så en missil och slår ned i Polen. Misstag? Eller test på hur mycket NATO tänkt engagera sig? Varför testa sådana saker, och varför just nu?

Vindarna kommer blåsa söderut kommande vecka. En ganska lång period när vindarna blåser från Moskva mot Ukraina. En ganska lång period när det är relativt säkert att använda kärnvapen i Ukraina utan att nedfallet sprids till Ryskt territorium. Och man har testat att det är OK att anfalla på ett sätt som hela Ukraina påverkas av, och man har testat hur mycket NATO engagerar sig.

Naturligtvis har vi bokat flygbiljetter just nu. Precis när man inte vill flyga i luften. Å andra sidan, vi kanske hinner landa innan det värsta börjar, och då är det bättre att vara i Thailand än i Sverige. Eller så har jag fel och inget särskilt kommer hända.

Valresultat

Det börjar visa sig vad resultatet från valet faktiskt kommer att bli. Skattelättnader för samhällets 2 % rikaste människor. Maxtak för höga elkostnader, vilket också bara är bra för rika som använder mycket el (och särskilt de som producerar bitcoin och liknande). Samtidigt är det fler och fler som börjar klassas som fattiga, och behöver hjälp från kommunen med kläder och andra nödvändigheter. Och det är inte ens vinter än, då de riktigt höga kostnaderna kommer att visa sig.

Tidöavtalet, eller slottsavtalet som det börjat kallas, är början på undergången för Sveriges låg- och medelklass. Elräkningarna under vintern kommer gå upp till maxtaket, som är mycket högre än de har råd med. De sitter inte på stora besparingar, 7 % har inga besparingar alls. När det då uppstår förseningsavgifter för att räkningar inte kan betalas, då ökar kostnaderna ännu mer. Och matpriserna har dubblerats. Själv fick jag en real-löne-sänkning efter lönesamtalet i våras, som min chef ändå tyckte var bra jobbat från hennes sida att hon kunde ge mig så “hög” lön. Efter sommarens inflation är den real-löne-sänkningen tredubblad. Kan bara ana hur det är för de med lägre inkomst. Vi har fortfarande planer på att åka utomlands tre veckor och det känns inte som att vi kommer lida särskilt mycket, men kul är det inte. Som sagt, när vi börjar känna att det inte är roligt, då undrar man hur de med små marginaler har det.

Förutom att det blir svåra ekonomiska tider för låginkomsttagare avser den nya regeringen höja kraven på bevisad aktivitet från de som får försörjningsstöd. Med andra ord, det räcker inte med att vara stressad över dålig ekonomi utan man ska höja stressen ytterligare genom att kräva en massa administration och bevisbörda för att visa att man faktiskt gör något för att förbättra sin situation. Jag har ju varit i den situationen tidigare i mitt liv, och de där extra kraven på redovisning är en enorm börda när man redan gör allt man kan för att försöka hitta en väg framåt till anställning och trygghet. Försörjningsstöd är inte någon trygghet, det är en livräddning, och det känns inte alls bra att tryggheten i samhället minskar med vår nya regering.

Nu påstår man i slottsavtalet att skattesänkningar för företag ska leda till mindre arbetslöshet och större villighet till investeringar i personal med hög kompetens, men en mer sannolik effekt är att företagen bara använder det till att ytterligare höja sina vinster, vilket gynnar aktieägarna, dvs de rika blir rikare.

Invandrare får extra högt tryck på sig, för uppehållstillstånd ska kunna återkallas, det ska bli högre krav för att få medborgarskap, och myndigheterna ska uppmuntra återvandring. Med andra ord ska andelen invandrare i befolkningen minskas. Just nu är det så att invandrarna har en stor andel av sådana arbeten som har låg inkomst och tråkiga arbetsuppgifter. Ökade anställningsmöjligheter för svenskarna kommer såklart inte att vara att fler blir högavlönade chefer, utan det kommer bli fler arbetstillfällen i monotona och lågavlönade arbeten. Grattis till alla svenskar, istället för att gå på A-kassa får ni nu slita ihjäl er med arbeten som en robot skulle kunna utföra där ni får ledskador och värk resten av livet.

Det som ser hyfsat lovande ut i slottsavtalet är punkterna kring sjukvård. Hela landet ska bli jämställt heter det, men det framgår inte om det innebär att Stockholm ska bli lika dåligt som Norrland, eller om Norrland ska höjas till Stockholms nivå. Man kan väl hoppas att det är det senare, men med tanke på övrigt innehåll i avtalet känns det lite suspekt. Tandvård ska bli mer likt som sjukvård, vilket ju borde varit en självklarhet från början och det är märkligt att ingen tagit itu med det än. Psykisk hälsa och suicidprevention ska bli bättre, vilket nog är nödvändigt med tanke på all stress och press som kommer att komma från den ekonomiska politiken.

Pengar är det som ska styra skolan också. En skolpengsnorm ska införas så att alla landets skolor har liknande grunder för finansiering. Lite oklart vad det innebär, men man kan gissa att de sätter upp ett minimum för hur mycket pengar kommunen måste tilldela varje skola per elev. De flesta andra förslag ser ut att redan finnas i skollagen och att de finns med i slottsavtalet innebär nog bara att man betonar att man inte tänkt förändra skolan särskilt mycket. En knepig formulering i avtalet är att skolpeng som inte använts till skolverksamhet ska återbetalas, vilket skulle kunna tolkas som att de privata skolor som utbetalat vinst till sina aktieägare blir återbetalningsskyldiga – men förmodligen är det något annat de tänkt för tonen i hela avtalet är ju att de rikaste ska bli rikare.

Åtgärder för att bekämpa kriminalitet består helt och hållet av sådant som experterna menar inte har någon verkan. Längre straff, hårdare straff, anonyma vittnen, det är sånt som expertisen är relativt överens om att det är sånt som inte ger någon effekt annat än att fängelserna fylls i högre grad. Mer folk i fängelse ger bara ökade kostnader för samhället, eftersom det är dyrt att ha fångar och de bidrar inte till samhället med arbete heller. Frågan är då vem som ska betala den notan, särskilt om skatten sänks. Pengarna måste ju tas någonstans ifrån. Sedan ska polisen utökas med mer polisiär närvaro, vilket ju är bra men redan idag har poliskskolorna för få sökande för att fylla alla platser vad jag förstått. Innebär det då att man ska sänka kraven på den som vill bli polis, och vad innebär det för rättssäkerheten?

Klimatmålen sänks, bland annat med ändring från 100 % förnybar energi till 100 % fossilfri energi. 400 miljarder till nya kärnkraftverk. Politiska beslut får inte ligga till grund för att stänga kärnkraftverk, vilket är märkligt för vi har dels haft en folkomröstning med resultat att vi vill inte ha kärnkraft i Sverige och dels säger de som stängde kärnkraftverken att det inte alls var motiverat från politiken utan det var inte lönsamt att fortsätta driva dem. Dessutom känns det väldigt obalanserat att politiken ska kunna gynna kärnkraft och ge bidrag för att starta fler, men inte fatta beslut för att dra tillbaka sådana åtgärder. Störst betydelse kan en liten mening ha som många nog förbiser, nämligen att omprövningen av vattenkraftens tillstånd för att de ska förses med moderna miljövillkor ska pausas. Det är nämligen inte Sverige, eller Socialdemokraterna, som haft en storslagen idé om att pröva miljövillkoren för vattenkraft, utan det är ett krav från vårt medlemskap i EU. Genom att pausa den processen kan man förvänta sig böter från EU-kommissionen, som inte är några småpengar. Vem ska betala dom böterna, när skatten sänks?

På det hela taget andas hela slottsavtalet en kortsiktighet och arrogans som man bara kan förvänta sig från rika människor utan förstånd. Hur folk kan vara så korkade att de röstar fram sådan politik som sätter hela landets välfärd i fara, det övergår mitt förstånd.

What if…

People tend to cling to ideas of them and us; that we stick together and we are fighting them. While this strengthens the bonds within the group you are in, it also alienates you from other groups which enforces conflict. I think it is useful to turn this around and hypothetically imagine if I was with “them” instead, to further my understanding of how “they” think.

Right now, the highest level of conflict is between Russia and the West. Western news is filled with propaganda, enforcing the “us vs them” agenda. Part of the propaganda is to talk about how “they” (Russia in this case) are using propaganda shamelessly. Russia is deploying a similar strategy, in saying that Ukraine is full of nazis while the ones acting most similarly to nazis are actually the Russians. Neither side is the “good” side in this – both sides act despicably.

What if I was a Russian leader, or THE Russian leader?

Russia is almost a synonym for Soviet. While Soviet was built around an ideological bond, Russia is built around a cultural bond, but they are rather similar. Russia is actually the mother of “us vs them”-thinking, in terms of them having a long standing tradition of standing united against everyone else. With good reason, because there have been many attempts at conquering Russia. Romans didn’t venture far to the north-east, but the mongols certainly ventured far west and conquered both Russia and large parts of Europe before they collapsed. Kosacks from what is now Kazakhstan also raided north. Swedish viking frequently went east, and I would not be surprised to learn that we share a lot of our DNA. Even more recently, Sweden has invaded Russia and suffered defeats as far east as Poltava (which is actually, ahem, in Ukraine). Napoleon Bonaparte led the french east, and Hitler tried to go east too. In the end, all invasions have failed and the russians have remained. This is obviously something that unites the people, and can be used by a leader to great effect.

After World War II, it was agreed that the USA would stay out of eastern Europe and the Soviet would stay out of western Europe. As the communist states turned over to capitalism, the Soviet empire crumbled, and Russia found it difficult to keep their allies close. As a result, USA managed to “invade” the Baltic states (Estonia, Lithuania, and Latvia), Poland, Hungary, and Turkey. Like a noose, USA has continued to put pressure on the veins that sustains Russian life; trade through the Baltic sea and Black sea. USA has used an effective strategy, which is the same as the Romans used 2000 years ago. First, you show your enemies the best you’ve got but never the worst, which is to a large extent accomplished through Hollywood productions. Second, you act with politics and shadow maneuvers to install leaders that subscribe to your own philosophy. In this way, USA has tricked and pushed its way closer and closer to Russia, cutting off more and more of their trade and sustenance through taxing every passage.

One of Russias largest exports, and a cornerstone of their economy, is oil and gas. To improve this export, two large pipelines were constructed across the Baltic sea to Germany for fast and easy delivery of natural gas (LPG) and huge incomes. Then USA stepped in and made it impossible to open the second large pipe despite billions being invested already and the first pipe open for business. Meanwhile, Ukraine was worked on with hopes of getting them too to join NATO and close the noose around Russia one final step. Worried that their trade routes through the Black sea were threatened, Russia took over the Crimea so that a path out through the Mediterranean would be secured. Not really secured, though, because Turkey controls the path from Black sea to Mediterranean and they unveiled plans to construct a new channel for increased taxation of ships (circumventing a long standing agreement of free passage through the actual Bosphorous sound). As if that wasn’t enough, the green movement means less oil and gas sales in the future. Russian economy and the whole nation was put under enormous pressure and threat.

MacDonalds, Starbucks, and various western franchises were starting to establish themselves inside Russia. In the media, this is portayed as a good thing, “because Russian food is so bad” &c. For Russia, this was actually worsening the threat, because not only was culture from USA pressuring their identity, franchises also leak money to their origin so every franchise opening in Russia means weaker economy to the benefit of USA. The situation was already becoming quite dire, showing no signs of improvement because propaganda from USA was undermining the national identity of russians so that they didn’t want to put up any resistance to the “secret invasion”.

What USA had done so well – installing their own leaders of foreign countries and spreading a culture of support for USA – was not really an option for Russia because they were running out of time. It’s not that Russia is so much worse than USA, it’s that they have been one step behind all the way in campaigning and propaganda. We live in an information society and we are fighting information wars. Wars that Russia were losing. One of the strengths Russia always had through modern times is its nuclear arsenal, which means no one dares invade them any more. Russia has been clear that any invasion of their territory means they will unleash nuclear war upon the world. But how do you defend yourself from this vague and intangible invasion of economy and politics?

Russia should have acted sooner. They woke up too late. Always one step behind in matters of counterintelligence and shadow maneuvers. Not so strange because after World War II most of the prominent scientists were gathered by USA to build their infrastructure of modern technology which it would take many years for the rest of the world to even come close to. Given the state of things, they had to do something, an act to ensure their survival was necessary.

One way would be to go west from Moscow and continue building on infrastructure through the Baltic sea. But the Baltic states were already members of NATO so any movement there would be scrutinized by USA and used as an excuse to pressure Russia even harder. Another way would be to go north or east, but that would be the longest way from Moscow and problems with infrastructure due to cost of transports and especially during winter. Since Ukraine didn’t join NATO yet, but was threatening to submit their application, going south was the obvious choice. Meanwhile, it was evident that Russia couldn’t fight USA head on. Vietnam, Afghanistan, Iran, and Iraq already stood as testaments that when USA pushes closer to Russia with military might, Russia cannot withstand the pressure. So an act to go south would have to come before Ukraine joins NATO. More than that, the pressure from USA would be severe at any sign of struggle against their invasion. Optimally, an invasion of Ukraine should be swift and brutal. However, there is also viability in playing the long game.

Just like USA has been weakening and fighting Russia from the outside, pushing closer to Russias borders, Russia has had a long game of trying to weaken USA from within. USA have two open coastlines with desert to the south and frozen tundra to the north, so they have never had the need to push their actual borders outward and there are no countries (except possibly Cuba, where USA was close to start a nuclear war themselves when Russia moved in) that Russia could work on to establish a presence. Instead of pressuring from the outside, working from the inside is the best option in fighting USA, and Russia has done so with a lot of success. Donald Trump has been a Russian pawn for a long time, and still managed to grab the presidential office where he could spy on the most intimate secrets for mother Russia. USA have been fighting back, of course, spreading a constant fear of “communism” among their ranks, but even so Russia has effectively sponsored riots and upheavals through radicalization of the police force along with Black Lives Matter movements on the other side to spark what comes close to a civil war. While the sales of oil and gas benefit Russian economy, reducing the availability of fossil fuels creates chaos all over the western world, which makes USA look bad. Selling to India and China helps Russian economy but doesn’t damage USA because it means more oil and gas from other sources are available to them. Similarly, food is a global resource and removing a source of food impacts the whole western hemisphere in a bad way. Attacking Ukraine makes sense if you play the long game too, because it is the bread basket of Europe and Africa, and Europe feels bad for past colonialism in Africa so they won’t allow famine there just to protect their own agendas. By limiting oil and gas, and removing Ukraine as a food source, Russia wins big in the long game because the rising costs and runaway inflation in the western countries will spark even more unrest and possibly riots.

Russia needs Ukraine for the passage and trade, but if NATO is going to block that anyway there is nothing to lose. Russia doesn’t need the food from Ukraine, because rising global temperatures means more and more land in Russia becomes fertile with increased agricultural yields. The only thing that threatens Russia is the silent invasion of neighboring countries, and Russia will be fine as long as they are kept at a distance. Invading Ukraine also sends a message to other neighboring countries that they shouldn’t try to go that route. So it stands clear that due to the threat of USA invading Ukraine, Russia has nothing to lose by invading Ukraine themselves.

So what now?

Now that we have made clear that an invasion of Ukraine was the only option left for Russia, due to the actions of USA, the question is where to go from here? A swift victory would have been preferable, which is why Russia sent spetznaz troops at the start of the war to capture Kiev. But it wasn’t to be, so we are stuck in the long game. What could pull us out of the long game, or rather give us a temporary defeat in the long game, is if Ukraine were somehow victorious. Unfortunately, NATO resources have been flowing into Ukraine in a steady stream since the start of the war, and most importantly the USA dominance of information with their spy satellites and high technology have given Ukrainian armies the egde they never should have had. A war that should have been over by now is in fact pushing Russia back, entirely due to USA and its allies who have been given an excuse to step even closer to the Russian border with a war of invasion. So how to handle this?

Nuclear strike is always an option, remember that USA have been closer than Russia to push the button before (Cuba for example) when they were pressured much less than Russia is pressured right now. Make no mistake, USA is to blame if it comes to nuclear weapons being used, but who is to say what the history books will say (if such things exist after nuclear winter). Using nuclear weapons in Ukraine is not a good option though, because the winds will probably blow north at some point and poison Russian soil. That said, USA invading with weapons and technology has meant that Russian resources are strained already and a repeat of Afghanistan or similar countries is likely. So what to do?

Right now, the long game is too slow. Backing out of Ukraine is not an option, because they it would be a free for all among other neighboring states for USA. Winning in the Ukraine seems more and more unlikely, as they are refueled and provided for by the entire western world while Russia stands alone and neither China nor India is standing up for support. Is there a draw? Something that can move USA back while Russia doesn’t need to take control?

There has to be guarantees that Ukraine won’t join NATO and not the EU. There has to be guarantees for a continued trade route through the Black sea. The captured areas of eastern Ukraine ensures just that – a guarantee of trade – so they need to stay Russian. Problem is, USA is showing no sign of allowing that, they keep pushing more military might towards Russia. To steer Ukraine away from NATO and EU Zelensky has to go, along with his lackeys. Problem is, he has become a national hero due to very successful propaganda (wait for the Hollywood movie to come out and it will get worse) and there is no way of removing him through anything resembling democracy. No, to avoid nuclear strikes, Zelensky and all his lackeys need to die, but that is not enough because after Zelensky is removed Russia needs enough space to install a somewhat neutral government (similarly to how USA has acted in its southern areas and in countries with resources they want). Right now, there is no sign of USA backing down there either.

In fact, what it comes down to is, nuclear is the only option left if Russia wants to survive as a nation. It’s either that, or sign the whole country over to USA. And USA won’t let the country live on, it will be divided into smaller units, broken apart in a way that will never allow it to rise to its past glory ever again. If USA is allowed to act like that even against one of the world superpowers, then there is nothing stopping them in the future. It would be irresponsible to give up. But also irresponsible to strike with nuclear in a way that invites nuclear retaliation. So it has to be a small charge, like what USA did to Hiroshima and Nagasaki. Just a nudge over Kiev and maybe Lviv to show what lies ahead if Ukraine and USA doesn’t back down.

What USA does after that is up to them. It will prove once and for all who the real transgressor are. Because a nuclear strike from Russia has become a necessity, but a response from USA is not at all necessary. No one invaded USA after they bombed Hiroshima and Nagasaki, and no one need to do anything if Russia defends itself close to their own borders. Due to the secret invasion of so many countries, USA has set the stage for a necessary nuclear strike from Russia, but the real question is what USA is planning to respond with. Are they hoping for an excuse to try and annihilate Russia, with the hopes of being able to defend themselves against the nuclear missiles that are bound to be sent their way if they do?

All of it appears to be out of Russias hand. Their actions at this point are forced, and there is little they can do about it. USA have painted them in a corner, and the only way to escape is to walk over wet paint. Unpleasant, but has to be done.

Russia is not preparing any nuclear weapons. Russia doesn’t want to use nuclear weapons. In fact, they have made very clear for a long time that if USA doesn’t back off, their hand will be forced. USA haven’t backed down. USA have made themselves the enemy of the whole world, to the sound of thunderous applause in most of the countries they have enslaved.

Framtid

Spekulationer om framtiden är dömda att misslyckas. Ändå lägger vi människor otroligt mycket tid och energi på att försöka. Inklusive mig själv.

Vi människor har blivit framgångsrika som art för att vår pannlob utvecklats mer än andra arter. Det kostar en massa energi att ha en så stor hjärna som vi har, och det kostar ännu mer att ha ett plastiskt beteende där vi lär oss saker istället för att bara ärva beteenden genetiskt. De fördelar vi får från plasticitet och möjlighet att räkna ut vad som kommer att hända som konsekvens i många olika situationer – inklusive situationer som vi aldrig tidigare befunnit oss i. Nackdelen med att ha möjlighet att förutse de kommande ögonblicken i våra liv är att vi fastnar i en dröm om att kunna se längre än så. Om vi bara kunde förutse några slumpmässigt valda siffror skulle vi vinna på lotteriet och få ett helt förändrat liv, så vi sitter och för statistik över vilka nummer som väljs oftast för att se om vi kan hitta ett mönster som hjälper oss förutse det som är omöjligt att förutse för det är helt slumpmässigt. Om vi har lite pengar till att börja med vill vi investera det i till exempel en aktie, men då gäller det att välja rätt aktie, en som kommer att utvecklas snabbare än alla andra och ge oss mer vinst än andra får så att våra små besparingar kan leda till samma effekt som en lotterivinst. Den som har massvis med pengar köper också aktier, men vill istället förutse vilka marknader som är lättast att påverka så att det går att tvinga fram en ökad vinst och därigenom vara mindre utlämnad till tur och extrem skicklighet som mindre lyckligt födsel-lottade människor tvingas utstå.

Som förälder vill jag inte bli rik, jag vill bara hitta en väg genom livet som leder till att mina barn får leva liv som är minst lika bra som mitt eget liv har varit. Jag är nämligen rätt nöjd med mitt liv, och om jag bara lyckas få mina barn till ett liv som är minst lika bra som mitt så kommer de att ha det rätt fint. Problemet i detta scenario är att världen håller på att gå under. Därför blir det extra knepigt att förutse vilken väg som kommer att fungera. Vilken framtid ser vi framför oss, och hur passar vi in oss själva i den framtidsbilden på ett så bra sätt som möjligt?

Växthuseffekt

Koldioxid och andra gaser fungerar på samma sätt som glaset i ett växthus; det höjer temperaturen. Medeltemperaturen globalt sett ökar med cirka två grader, kanske tre eftersom ingen vill göra nåt åt saken. Ingen upplever vilken medeltemperatur jorden har, vi upplever den temperatur det är just nu. När medeltemperaturen ökar kan det vara så att det regnar på julafton istället för att vi har en vit jul, men det kan också vara så att vi kan bada i havet två veckor längre än vanligt.

Det vi sett hittills av växthuseffekten är att vädret blir mer extremt. Där vi tidigare haft en värmebölja på sommaren en vecka med solsken får vi nu extremhetta utan regn och perioder av torka som är så allvarliga att djur och växter dör. Där vi tidigare haft snöstormar ibland på vintern får vi nu så hårda stormar att träd knäcks samtidigt som snön når upp till fönsterkarmarna. Istället för ett varmt sommarregn får vi översvämning. Istället för vårflod när all snö smälter på våren får vi flera varma perioder under vintern när lite snö i taget smälter bort och sedan fryser till is igen med glashalt väglag.

Det kanske inte låter så farligt. Men när våren kommer vaknar insekterna till liv, och sälgen blommar så att de första insekterna som kläcks har något att äta. Sedan fryser allt. Insekter dör. Sälgens blommor vissnar. Dags för nästa vår, och några slöa insekter som inte vaknade första vändan kommer till liv. Då finns inga blommor på sälgen, så de svälter ihjäl. Sedan fryser allt. Dags för tredje våren, nästan inga insekter kvar, men när den går över i sommar börjar allt växa till ungefär som vanligt men med en otroligt mycket mer långsam start. Då kommer värmeböljan, fler blommor vissnar, det finns inget vatten så insekternas ägg torkar ut. Vad händer med världen utan insekter? Jo, det mesta dör för det finns ingen som pollinerar blommor och det finns ingen som äter upp skadliga svampar och det finns ingen som gräver i jorden så att växternas rötter får syre.

Golfström

Vi snackar inte om strömmar av människor som springer mot golfbanor, och vi snackar inte om elektrifiering av vita små bollar. Kallt vatten från havens djup strömmar in i Mexikanska golfen (bukten) och trycks upp till ytan där vattnet värms upp och sedan strömmar vidare uppe vid ytan över Atlanten till Europa där bland annat Sverige värms upp. En effekt av växthusgaserna är att drivkrafterna bakom golfströmmen förändras. Vi vet inte exakt hur än, men antingen kan strömmen ändra riktning en smula (inte så farligt för världen men jättedåligt för Sverige) eller också kan hela strömmen kollapsa (jättedåligt för alla).

Det kostar otroligt mycket energi att värma upp vatten. När kallt vatten rinner från havets djup till Mexico kyler det ner hela området. Värme överförs från luft och sol till vatten, och eftersom mer vatten fyller på från havsdjupen strömmar det varma vattnet iväg och värmer upp andra områden. Skulle strömmen sluta, då blir värmen kvar i Mexico och södra USA och övriga Latinamerika och norra Sydamerika. Europa kallnar. Somliga tror att det kan kallna så mycket att det blir en ny istid men så farligt blir det nog inte. Däremot kan Sverige få temperaturer vintertid som går under -50 grader (jo, Celsius). Sommartid blir det inte lika stor skillnad, för dels har vi växthuseffekten och dels rör sig varm luft på sommaren så vi kommer fortfarande ha våra Svenska somrar när det typ går att bada även om det är lite för kallt i vattnet för att det ska vara skönt.

På samma sätt som att växthuseffekten inte är värst för temperaturen, utan för alla effekter på insekter och ekologi, så är också golfströmmens störningar inte värst för den skillnad som uppstår i temperatur. Det varma vattnet i golfströmmen gör att det avdunstar en massa vatten från Atlanten. Vindarna på våra breddgrader rör sig från väst till öst, så mycket av vårat väder börjar i Klippiga bergen i Nordamerika. När vindarna blåser över Atlanten och vatten avdunstar från golfströmmens värme då bildas massor av moln. Sådana moln gör dels att England och Skottland alltid är blött och regnigt, dels att när molnen tvingas upp på högre höjd av bergen i Skanderna så regnar det en hel del i Sverige också.

Utan golfström kommer regnmängderna i Sverige minska dramatiskt. Tillsammans med extremväder från växthuseffekten ger det långa perioder av torka och missväxt. Ingen mat från jordbruket. Ingen el från vattenkraften. Ingen ved från skogen. Vad ska vi då elda när det blir -50 grader på vintern, och vad ska vi äta när vi inte kan producera mat själva, och hur ska vi laga den mat som inte finns när mikrovågsugnen inte snurrar för det finns ingen elström?

Krig

När extremväder som torka och hagelskurar och översvämningar slagit ut en stor del av jordbruket, när haven är utfiskade sedan länge och inga fiskyngel överlever på grund av övergödningen, när regnen inte kommer på sommaren så det blir missväxt överallt, och när stora delar av övriga planeten brottas med samma problem, då blir det svält även i västliga I-länder.

Svält har en tendens att leda till krig. Historien har visat att ingen krigar så gärna som oss västländer. Frågan är inte om vi kommer att kriga, utan vem vi kommer att kriga med. Ryssland påverkas inte så mycket av golfströmmen, men de påverkas av växthuseffekten på så vis att massor av mark som tidigare inte gått att odla på grund av permafrost mitt i allt blir tillgänglig för jordbruk. Dessutom har de krigat sönder Ukraina – jordens brödkorg som vi vant oss vid kan förse halva världen med mat. Det finns flera anledningar att tro att Ryssland kommer att vara en stormakt i framtiden, bara för att de har möjlighet att producera massvis av mat samtidigt som andra svälter.

Eftersom Sverige har otroligt skickliga politiker… ahem… Eftersom Sveriges politiker är födda i farstun och inte ens klarar av att sköta sin personliga ekonomi ännu mindre nationalekonomi… har vi nu beslutat oss för att gå med i NATO. Vad bra, så fort det blir krig någonstans skickas svenskarna ut som soldater. Tänk så smart uttänkt. Tur att vi gick med i NATO, för annars hade vi kunnat sitta tryggt hemma när andra krigar, kanske haft tid att bryta ny jordbruksmark i skogen och producera mer mat på hemmaplan. Men nejdå, vi ska såklart dö i tredje världskriget – om inte annat för att vi känner oss skyldiga för att vi inte stod upp mot Nazityskland på samma sätt som Norrmännen gjorde. Tänk att man som svensk ska behöva tänka att det är bättre i Norge, men så är det.

De som inser att Ryssland har mycket att erbjuda i framtiden och bygger relationer med Ryssland trots krig i Ukraina är Indien, Kina, och Afrika. Tredje världskriget kommer sannolikt att handla om väst mot öst. Även om det finns kärnvapen kan ingen använda dom, för då svälter vi ihjäl minst lika fort som om vi inte använder kärnvapen. Med alla millioner soldater som finns att tillgå i östländerna har väst knappast någon chans i långa loppet. Vi klarar oss ett bra tag på bättre teknik, det har Ukraina-kriget visat, men till slut kommer öst vinna. Det bästa vi hade kunnat hoppas på är att vi hållit oss neutrala, men i och med NATO-ansökan är det kört.

Kontentan

Vad kommer vi då fram till? Jo, att det fortfarande är rätt bra att bo i Sverige, ett tag till. Frågan är hur länge. Det man kan göra för att vinna är att välja precis rätt tidpunkt att lämna landet och flytta någon annanstans. Men då är frågan var man ska flytta också. Alla delar av världen kommer att stå i lågor. Militäriska diktaturer kommer att stå på dagordningen i de flesta länder.

Det bästa är att hålla huvudet kallt och vänta tills läget klarnar lite mer. Det går inte fatta stora beslut baserat på spekulationer kring hur det kommer att se ut flera år in i framtiden. Åtminstone fram till 2030 borde Sverige vara ett av de bästa länderna man kan bo i, trots att valresultatet nyss visat att vi är omgivna av idioter.

Thailand är i det område av världen som hotas minst av ett tredje världskrig. Samtidigt finns det andra hot i form av ökade översvämningar, stigande hav, och miljontals människor som riskerar svält trots all risproduktion i landet. Militärjuntan styr redan idag och det lär inte bli bättre med den samhällsutveckling som finns nu.

Ett annat alternativ skulle kunna vara någon av öarna i Stilla Havet. Vi har ju en segelbåt som kan ta oss dit, även om det inte är säkert att resa med flyg under krigstider och kanske för dyrt när tarifferna ökar på grund av att politikerna förr eller senare måste vakna upp och se klimatkrisen.

Både Sverige och Thailand och öar i Stilla havet har en sak gemensamt; det är relativt små ytor med tanke på hur många fler människor som förr eller senare borde vakna upp och inse hur läget ligger. Med det i åtanke kan det fortfarande vara så att Sverige är bäst för oss, för vi vet hur man överlever när det är -50 grader på vintern och vi vet hur man producerar tillräckligt mycket mat för att överleva även här. Genom att använda de kunskaper vi har, som är relativt unika, kan vi ha en fördel av att bo kvar även på lång sikt. Om inte tredje världskriget innebär att någon idiot använder kärnvapen, i det läget är Thailand bättre.

Ingen vet vad framtiden håller, men spekulera gör man även om man vet att det blir fel, för det kanske inte blir helt fel.

This is NUTS

Nomenclature des unités territoriales statistiques is NUTS. It is the geographical division of EU member states in three different levels. After NUTS 3 comes LAU – local administration units.

NUTS really is nuts. There is no system available to make the division among the member states similar. Each member state just does whatever they traditionally do, with a few twists here and there, for no apparent reason.

Traditionally, Sweden is divided into three parts: Götaland (Gothic Land) in the south, Svealand (Svea Land), Norrland (North Land). These three lands were divided a thousand years ago based on the peoples who lived in each part; Goths, Sveadjods, and Sami in the north. Of course, there has been a lot of mixing of people since then, and there is only a small remnant of sami people in the north. We had a lot of immigration too, from other nordic countries, from Belgium, and more recently from arab countries.

Counties (län, in Swedish) is a more recent invention. Each län had a police department, and each policeman was called a länsman. Landshövding was the chief of the län (which, ironically, has nothing to do with being the chief of a land). With a growing population, the counties were too large, so communes were instated to govern smaller regions. Then, some communes decided they had too few people to provide a stable economy, so they merged to larger communes.

Currently NUTS in Sweden

The first level of NUTS in Sweden is Sweden. In other words, EU provides a level of geographical division, and Sweden has elected to say nah, we don’t care to have the first level.

The second level of NUTS in Sweden is an arbitrary collection of counties. For example, there is West Sweden but there is no East Sweden. There is South Sweden, but there is no North Sweden. There is North Middle Sweden and East Middle Sweden, but both of those are south of the center of Sweden which is located in Middle Norrland (there is no South Norrland, by the way). There is an Upper Norrland, but not a Lower Norrland. Besides, why are all the other parts named “Something” Sweden, except for Norrland and Småland? Are the latter not supposed to be part of Sweden? Some parts of the borders are the same as has been used traditionally in Götaland, Svealand, and Norrland, but then the border is suddenly changed to something else like including another county or excepting another county. I cannot see a pattern to this madness, but perhaps the idea is to keep it similar in population numbers?

The third level of NUTS in Sweden is the same as counties, which is an old and traditional geographical division, but they have been renamed to be regions.

LAU in Sweden is like I said the communes.

NUTS in Europe

The first level of NUTS in other member states is most commonly referred to as states/lands or regions/macroregions. Do I need to state again how NUTS it is that Sweden decided to rename their counties into regions?

The second level of NUTS in other member states is most commonly referred to as regions, areas, or provinces.

The third level of NUTS in other member states is most commonly referred to as regions, counties, or provinces.

LAU in other member states is most commonly referred to as municipalities, or less commonly communes.

It is rather ironic that a system made to produce statistics cannot be built using statistics with an agreement on the most common denomination to be standard.

Goint NUTS in a new (better?) way

So let me come to the conclusion that I was waiting to get to and the whole purpose for me writing this to begin with. Here’s how I would do it, if I was given the chance.

NUTS 1 – Lands (or states if you prefer)

Götaland

Svealand

Norrland

NUTS 2 – Landscapes

Landskap was a geographical division that was just as strong as counties when I was a kid. Since then it has been more or less erased in favor of counties. For example, there was Norrbottens landskap at the north of the Bothnian bay, the Västerbottens landskap to the west of the Bothnian bay. Medelpads landskap was the geographical center, or middle, of Sweden. Landskap is a division that makes sense, and follow the division of lands.

NUTS 3 – Counties

Counties renamed to regions are renamed again to counties. If it works for most other member states, it will work for us.

LAU – Communes

Communes are a good way of dealing with local issues. Some of the larger ones should be divided again, which should be easy enough since the large ones are usually a result of a previous merger of communes. Just undo the merger.

Goint NUTS in an even better (?) way

As a final conclusion, there is a different way of doing it that actually makes even more sense. It is entirely untraditional so it would probably be difficult to put into effect, since people hate change above almost anything else. That doesn’t make it a bad suggestion though.

NUTS 1 – Lands (or states if you prefer)

Götaland

Svealand

Norrland

Adjust the borders to include the full extent of major watersheds. For example, the border between Norrland and Svealand is river Dalälven (the actual river). This should be changed so that the watershed of river Dalälven is included in either Norrland or Svealand (as opposed to being split in half).

NUTS 2 – Main watersheds

Main watersheds in Sweden stretch from the border of Norway to the Bothnian sea. Since the water use in the mountains will have an effect on those living close to the sea, it should be managed as one unit. Similarly, if people near the sea build a dam, people near the mountains will have less fish and nutrients coming up to their area. I just makes more sense to manage it as one unit since water is such a central natural resource in any type of management.

NUTS 3 – Counties

Make new counties based on the ones we have, but adjusted for main features of watersheds. The counties do represent some cultural differences, and it makes sense to keep them.

LAU – Communes

Similarly as counties, just adopt communes to follow watersheds more closely. The commune of Örnsköldsvik would be divided into Nätra, Mo, Husum, were Husum includes both Gideån, Husån, and Saluån watersheds and Mo includes both Moälven, Strömsån, and Idbyån watersheds. People in Nätra and Husum rarely agree fully with decisions made in Örnsköldsvik, which shows that there already exists some reasons to divide this commune so that the big city can’t just run over its smaller assimilates.

Vladimir Putin

Plötsligt vaknar Europa till liv och identifierar Ryssland som ett hot. Ändå har inget särskilt förändrats. Putin har smidit sina planer sedan 90-talet, mer eller mindre i det öppna. Så varför har inte Europa vaknat tidigare?

Geopolitik

Det började med Thomas Malthus, som så mycket annat i vårt moderna samhälle. Hans tankar inspirerade Friedrich Ratzel som lade grunderna för begreppet geopolitik. Både Malthus och Ratzel var en del av det som lade grunden för Nazi-Tyskland. Alexander Dugin inspirerades under sin ungdom av både nazismen och satanismen, vilket till slut resulterade i hans bok “Foundations of Geopolitics”, där han beskriver hur Ryssland borde expandera. Dugins filosofi har varierat en del genom åren, från att Ryssland borde expandera så att det sträcker sig från Dublin till Stilla Havet och från Arktis till Indiska Oceanen, till en mer realistisk tanke om att Ryssland borde åter-införliva gamla Sovjet-stater och expandera söderut till Medelhavet.

Vladimir Putin hämtade stor inspiration från Dugins bok “Foundations of Geopolitics”, och den infördes som studiematerial bland ryska politiska och militära ledare. Boken beskriver hur Rysslands kärnområde är omöjligt att hota (annat än med kryssningsmissiler), att Ryssland som land borde expandera en smula för att ha goda kommunikationer med omvärlden, och att Ryssland borde omges av stater som kan vara en buffert mot en fientlig omvärld. Slutligen beskrivs också att västvärlden måste infiltreras och påverkas så att de är för upptagna med interna konflikter för att kunna agera som motståndare till Ryssland.

Trots att geopolitik som koncept har en tydlig karaktär av fascism och nazism har det även blivit populärt bland västerländska, och Svenska, politiker och media.

Rysk geopolitik utmärks av tanken att Ryssland som nation byggts upp av en mängd olika kulturer, som samtidigt hittat det slaviska gemensamma som håller ihop allt trots en mängd kulturella olikheter. De som delar den slaviska likheten ska införlivas i Ryssland som modernation, eller utgöra buffert mot omvärlden, och en ny världsordning skapas genom att den slaviska världen ställs mot den västerländska. Kina och Afrika ses som externa intressenter (mer eller mindre passiva), där Kina förväntas överta hela Asien som inte är Ryssland, förutom Indien och Arabstaterna.

Vad vill Putin uppnå?

 1. Destabilisera USA
 2. Isolera Storbritannien
 3. Destabilisera EU
 4. Införliva närliggande stater
 5. Etablera Ryssland som världens mäktigaste stormakt

USA

Genom att sponsra Donald Trump och blåsa på en fascistisk folkrörelse hos den lantliga befolkningen hoppades Putin kunna uppnå ett inre kaos i USA där stadsbor ställs mot lantisar. Där lyckades han förvånansvärt väl, och fick dessutom hjälp av diverse andra omtumlande händelser som ledde till MeToo-rörelsen och Black Lives Matter.

Samtidigt kan man tycka att Putin underskattade amerikanarnas förmåga att strunta i livsviktiga saker när deras konsumtion hotas. De är världens mest krigiska nation, ständigt med krig på gång runt om i världen för att skydda den amerikanska livsstilen med konsumtion centrerad kring att bränna olja. Klimatkrisen är inte en Rysk uppfinning, men inte ens den har gjort minsta lilla repa på konsumerismen i USA. Eftersom de producerar en stor del av sin olja själva är det svårt att destabilisera konsumtionen, och Putin insåg nog till slut att han nått upp i närheten av taket för vad han kan åstadkomma.

Storbritannien

Mot all vett och reson genomfördes Brexit och GB lämnade EU. En fantastisk framgång för Ryssland, som ställer GB i utkanten av gemenskapen. Problemet är att de fortfarande är med i NATO och genom sitt världsomspännande nätverk av (ibland före detta) kolonier har stor makt globalt sett. Med Boris Johnson som premiärminister har ändå Putin ett gyllene läge där GB är så långt som möjligt från innegänget.

EU

Klimatkris och miljöhot har tagits på allvar mest av allt inom EU. Oavsett om det varit en del av Putins plan eller inte har det lett till stora påfrestningar internt. Direktiv om miljökvalitetsnormer och artskydd ställer hårda krav på lagstiftning som ingen medlemsstat vill genomföra, samtidigt som det är svårt att ställa upp motargument. EU vill så gärna vara USA’s storebror/förälder och vara bäst på både konsumerism och miljöskydd, men det är en ekvation som är omöjlig att få ihop.

Vad Putin nog lättast kan beskyllas för är att underblåsa nationalistiska och nynazistiska rörelser, inte minst genom att vara aktiv i krig som Syrien där mängden flyktingar mångdubblas och sätter stort tryck på hanteringen av våra numer mångkulturella nationer. När högerextrema politiska partier blivit en del av etablissemanget dyker det upp koranbrännare och muslimska terrorister som skapar ännu större polaritet.

Även om det finns en mängd överenskommelser om solidaritet inom EU-länderna, och de flesta dessutom är medlemmar i NATO, är det förmodligen svårt att uppnå större splittring inom vår kontinent.

Ukraina

I huvudsak har Putin redan uppnått flera av sina mål som lägger grunden för en Rysk expansion, även om det inte alltid är Ryssland som legat bakom de splittringar som uppstått. Hur som helst är det ett gyllene läge där Ryssland kan påbörja sin expansion tillbaka till Sovjet-tidens storhet.

Tjetjenien och Georgien var stora framgångar för Putin, och de utgör numer en del av det Ryska kollektivet. Jag tror att Putin insåg något viktigt efter dessa segrar: trots att det var rejäla framgångar gav det inte något särskilt stort positivt genomslag för Ryssland som nation. Fattiga länder utan några särskilda naturresurser ger ingen stor vinning även om man vinner kriget. Så varför då ge sig på Ukraina – Europas fattigaste nation?

Europas kornbod, det är Ukrainas synonym. Vad händer när man tar bort maten från ett Europa som redan växt långt mer än vad som är hållbart utifrån naturresurser? Jo, man underblåser interna splittringar och uppdelningar av samhällsgrupper – precis det som är en del av Putins plan för omvärlden. Samtidigt får Ryssland på lång sikt tillgång till kornboden och slipper drabbas av svält när populationen växer till sig. Win-win, eller rättare sagt, dubbel vinst för Ryssland.

I och med ett krig uppstår en till konflikt: olja och bränsle. Europa är beroende av Ryssland, och med högre bränslepriser drabbas sjöfart och flyg som kanske till och med kan nå fram till amerikansk konsumerism. Det ger även en till effekt på matbristen, eftersom många länder är beroende av matimport eftersom det inhemska jordbruket inte räcker till för befolkningen – inklusive Sverige. Där det inte är brist på mat blir det därför dyrare mat, vilket slår mest mot de fattigaste som redan kämpar hårt med en arbetsmarknad där lönerna sänkts till hälften av vad de var för hundra år sedan.

Eftersom instabilitet i västvärlden är nödvändig för att Putin ska kunna genomföra sin annexering av Ukraina och andra länder blir ett delmål i Ukraina att dra ut på konflikten så mycket som möjligt. Det är inte intressant att genomföra en fullskalig invasion för det viktigare målet att skapa instabilitet i Väst gynnas mer av att invasionen tar lång tid. Stup i kvarten kommer det nya rubriker i svenska medier om att “Experterna förbluffade över den ryska militärens inkompetens” eller “Var är det ryska flygvapnet som enkelt borde kunna etablera luftherravälde i Ukraina”, och USA skrattar över att de intog minsann Beirut på två veckor så Ryska arméns kompetens är ett skämt. Min syn är att Putin uppnår precis det han vill genom sin militära operation, som inte är ett krig förrän västvärlden är mogen för minsta möjliga motstånd.

Som bonus skickas minoriteter i Ryssland till frontlinjen. De första soldaterna som visades upp där de visat vit flagg och överlämnat sig till Ukrainska styrkor var Ukrainska lärare som bosatt sig i Ryssland. Putin vill inte ha kvar dem som Ryska medborgare, så antingen blir han av med dem för att de dör i kriget eller också tjänar de syftet att dra ut på konflikten så långt som möjligt till dess att världen är mogen för fullskaligt krig.

Ryssland har inte gjort några hemligheter av att man håller på att tillverka nya modeller av de flesta stridsvagnar, flyg, ubåtar, och liknande krigsmateriel som ska börja levereras 2022. Att de förlorar mängder av stridsvagnar och helikoptrar i Ukraina är inget problem, för de var ändå avsedda för skroten.

Efter Ukraina

Alexander Dugin beskrev en plan om att invadera Ukraina och sedan röra sig söderut genom Moldavien, Rumänien, och slutligen erövra Grekland så att det finns säkra vägar ut i Medelhavet från Svarta Havet. Förmodligen ingår väl Turkiet också i den södra expansionen, men det räcker nog med Istanbul eftersom övriga landet är bergigt och lätt kan bli ett nytt Afghanistan. En rörelse västerut genom att inta Finland och de baltiska staterna finns också med i dessa planer, men ligger förmodligen efter den sydliga expansionen i tid.

Pravda.ru hade tydliga artiklar om kärnvapen och att Ryssland minsann kan köra sina atomubåtar längs den amerikanska kusten redan innan kriget i Ukraina drog igång. Ett av de första utspelen som Putin kom med efter invasionen var att kärnvapnen står redo om Väst lägger sig i för mycket. En möjlig tolkning av de buffertstater som nämns är därför att de skulle kunna utgöra en buffert för det radioaktiva landskap som kan finnas kvar efter att Europa decimerats av atombomber. Primär måltavla lär i så fall vara Tyskland, och därefter Storbritannien och Frankrike.

När Ryssland rör sig vidare efter Ukraina kommer det att göras motstånd från hela NATO, oavsett vilket håll expansionen går. Kärnvapenkrig är därför en helt sannolik slutsats. Frågan är om NATO i så fall också svarar med kärnvapen – och dömer hela norra halvklotet och kanske mänskligheten till undergång – eller om man helt enkelt accepterar att det inte går att göra motstånd mot kärnvapen utan att försäkra sig om ett ömsesidigt slut. Jag vill tro att västvärlden inte är så korkad att man svarar på kärnvapen genom att skicka fler kärnvapen, vilket innebär att Ryssland förmodligen får sin vilja igenom förr eller senare.

Hur gör man motstånd mot den strategi som Putin utvecklat? Jag ser ärligt talat ingen tydlig väg framåt som kan ge goda framgångar. Ett mark-krig mellan NATO och Ryssland kommer vinnas av NATO, men Putin skulle trycka på kärnvapen-knappen innan NATO fått några större framgångar. Det mest framgångsrika skulle förmodligen vara att luta sig tillbaka och låta Ryssland ta länderna ner till Medelhavet, men det går inte eftersom de är medlemmar i NATO så västvärlden har målat in sig i ett hörn. Lönnmördare som lyckas slå ut alla högsta höns skulle kunna vara en väg till framgång, men det kan gå fel på så många sätt så det är knappast lönt att försöka sig på.

Även om väst på något vis hittar vägar att stå emot det ryska trycket har vi fortfarande inte löst klimatkrisen. Det är svårt att se någon särskilt positiv framtid för våra barn. Ännu svårare att hitta en väg framåt för att bygga upp något de kan ta över som en säker grund för sina liv. Det man kan hoppas på är kanske att alla kriser ska ta längre tid att genomföra så att de hinner leva sina liv innan det går helt åt skogen.

Om Sverige vidhållit vår tradition av neutralitet hade vi kunnat vara en del av den buffert som planerats mellan Ryssland och omvärlden, vilket hade kunnat ses som ett slags säkerhet. Istället har våra politiker tagit diverse steg för att ställa upp som Ryska motståndare, och nu låter det som att dom planerar att tvinga in befolkningen i NATO också. Sverige har aldrig varit mer hotat och osäkert än nu, tack för det statsministern. Vi som har valt att bygga upp våra liv här, vad ska vi göra nu? Chansa och stanna kvar i den stabila grund vi lagt inom landets gränser? Eller gå på långsiktigt något högre säkerhet och kortsiktig förlust genom att flytta till södra halvklotet? Inget val är bra i nuläget. Så det blir väl att vänta och hoppas på det bästa, men inte ser det helt ljust ut.

Coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19

De senaste dagarna har vi nästan haft som huvudsaklig sysselsättning här hemma att sitta och diskutera Covid och hur det skulle kunna påverka världen. Det jag tycker är mest skrämmande med Covid är att inte bara folk i allmänhet utan även de som borde vara experter på epidemiologi inte verkar ha en aning om hur virus fungerar och vad man kan förvänta sig av en pandemi. Eller också är det bara det att de är värdelösa på att kommunicera, så att dom framstår som mer okunniga än vad de faktiskt är. I alla fall så tänkte jag roa mig med att skriva ihop hur jag tänker. Jag har inte för avsikt att skriva ihop en vetenskaplig avhandling, men i egenskap av vetenskapsman har jag ett bra mycket bättre underlag än de flesta andra i min tankevärld. Än så länge har Folkhälsomyndigheten legat ungefär en vecka efter mina förutsägelser; vi får väl hoppas att dom snabbar upp sig lite framöver.

SARS-CoV-2 är namnet på viruset. Covid-19 är namnet på den sjukdom som viruset orsakar. Bara så vi är på det klara med vad vi pratar om.

Det finns en hel familj virus som ingår i typen coronavirus. De har tidigare blivit kända som MERS och SARS. Funktionen hos dessa virus är att de infekterar luftvägarna (näsa, hals, lungor) och sedan rör sig ut i kroppen genom nerverna. SARS-CoV-2 orsakar i svåra fall först att lungorna fylls med vätska, så att det blir svårt att andas och man får syrebrist, sedan sprids infektionen via nerverna till hjärtat som då får svårare att arbeta normalt så att man får ännu mer syrebrist, och till slut sprider sig viruset upp till hjärnbalken som styr hjärta och lungor och påverkar signalerna till viss del så att det blir ännu svårare att andas och ännu svårare för hjärtat att pumpa så att man dör av syrebrist. Covid-19 är med andra ord en långsam kvävningsdöd utdragen över några veckor. Har man redan svårt att andas sedan tidigare eller om hjärtat sedan tidigare har svårt för att slå så är det större risk att drabbas av syrebrist och så kallas man för en “riskgrupp”. Behandlingen för svårt sjuka består dels av virushämmande läkemedel och dels av att förbättra kroppen syresättning med syrgas och respirator och liknande andningshjälp. Med ca 1200 personer som bekräftats vara infekterade i Sverige idag har 12 personer krävt intensivvård med respirator osv så det är inte så stor procent som det blir riktigt allvarligt för och mest då de som är äldre än ca 60-70 år. Jag är inte helt på det klara med hur lungorna påverkas, men åtminstone en del av de som får kraftiga symptom där lungorna fylls med vätska får skador på lungvävnader som är permanenta. Om jag får gissa skulle jag tro att effekten påminner om KOL. Vittnesmål från de som infekterats av tidigare SARS-virus säger att även 15 år efter en infektion kan det vara svårt att andas och problem med att ägna sig åt fysiska aktiviteter som att gå uppför branta sluttningar osv där högre syresättning krävs.

SARS-CoV-2 är föremål för en mängd forskningsinsatser över hela världen och det är många studier som ännu inte bekräftats, och ännu fler studier som bara gäller laboratoriemiljö där förhållanden “i verkliga livet” kan skilja sig rätt mycket från vad man ser i laboratoriet. Därför tycker myndighetspersoner och journalister om att säga att “vi vet inget än”. Men egentligen vet vi rätt mycket, för generna i SARS-CoV-2 är hyfsat likadana som tidigare kända coronavirus och även om hittills genomförda studier inte bekräftats så ger de en fingervisning om hur viruset fungerar.

Eftersom viruset omges av ett hölje med taggar överlever det under mycket längre tid än andra virus (som bryts ner antingen kemiskt eller av solljus). Det gör att viruset kan spridas både som en luftburen partikel och genom att ligga på en yta som någon sedan berör varefter viruset kan föras över till munnen och en infektion i slemhinnorna exempelvis när man äter. Folk tjatar om att man ska tvätta händerna noga och använda handsprit, och det hjälper bra om man fått viruset på händerna så att man inte för över det till munnen när man äter. Men eftersom viruset även är luftburet skyddar inte hygien helt mot smitta. En studie visade på att om man sitter inom 2 meters avstånd från en smittad människa under 15 minuter så kan man vara säker på att själv vara smittad. Men en annan rapport har sagt att en man som var sjuk uppsökte hjälp på sjukhuset och gick från akutens entre genom väntrummet och togs därefter skyndsamt omhand, varefter 19 personer i väntrummet bekräftats bli smittade. Flera rapporter säger att symptomfria människor är smittsamma, så det behövs alltså inte en hostning eller nysning för att föra ut viruset i luften. Det gör att SARS-CoV-2 sprids extremt snabbt jämfört med andra virus och även om du tvättar händerna metikulöst så kan du bli sjuk av att gå och handla mjölk om en smittad person finns i affären. Koppar är en metall som anses vara bakteriedödande och naturligt steril, men viruset överlever ca en halvtimme på koppar, och kan leva flera timmar eller dagar i andra miljöer utanför en smittad människokropp. Eftersom virus är så små krävs det speciella filter för att fånga upp alla virus.

Ju mer virus man får i sig desto snabbare kan infektionen växa till sig desto sjukare blir man. Använder man ansiktsmask när man är sjuk sprids färre virus till omgivningen, därför borde det vara standard i ett modernt samhälle att alltid använda ansiktsmask oavsett vilken sjukdom man bär på om man nyser och hostar i närheten av andra människor. Är man inte smittad så är virusskyddande ansiktsmasker så täta att det är jobbigt att andas och det orkar man inte med mer än nån timme åt gången. Men även ett tygstycke framför munnen kan göra att man får i sig färre virus vilket då gör att man får en – åtminstone något – lindrigare infektion om man smittas. Därför borde alla bära ansiktsmask när det sprids en dödlig / skadlig infektionssmitta i samhället. Trots det har Folkhälsomyndigheten och en mängd andra i Sverige envisats med att hävda att folk inte alls ska bära masker. Orsaken är förmodligen att Sverige lider brist på sjukvårdsmaterial och de anser att maskerna ska finnas tillgängliga för sjukvården i första hand. Men det är fånigt tycker jag att uppmuntra folk till att utsätta sig för risken att bli mer sjuk än man behöver bli. Ansiktsmasker (som inte skyddar mot att bli sjuk men som kan minska mängden virus man får i sig så att man får lindrigare symptom om man smittas) är enkla att tillverka själv av några tygbitar vilket inte alls behöver belasta vårdens tillgång. Vi har haft mask på oss när vi gått ut och folk ser helt skräckslagna ut och ett par har kommit och frågat “är ni smittade”. Om folk hade haft lite mer vett hade de varit rädda för de som inte vidtar försiktighetsåtgärder. Tyvärr är samhället fullt av okunniga och oförstående människor som inte förstår att om alla friska hade skyddat sig bättre så hade viruset inte varit lika stort problem, men om nån lyckas läsa den här texten kanske en liten grad av kunskap kan sprida sig ut som vågor på vattnet.

Risken att smittas av Covid-19 minskar ca 2 % för varje grad temperaturen ökar och ca 3 % för varje procent den relativa fuktigheten ökar. Därför har varma fuktiga länder som Indien inte alls haft så stora problem med smitta än medan sjukdomen sprids snabbt i kyligare länder som Italien. Av samma anledning kan vi utgå ifrån att färre människor smittas på sommaren än på vintern.

Första människan som smittades av SARS-CoV-2 åt förmodligen en fladdermus, eftersom flera andra coronavirus har hittats i fladdermöss. Några genetiker tycker att SARS-CoV-2 är tillräckligt annorlunda genetiskt sett för att misstänka att viruset först spritts från fladdermöss till ett annat djur, t.ex. en pangolin, innan det spreds till en människa. Det kan vara intressant att veta att fladdermöss är vanliga bärare av virus som kan vara zoonotiska (spridas mellan djur och människor) för vi har all anledning att tro att det kommer fler liknande virus i framtiden och vet vi var de kommer från kan vi skydda oss bättre från nya smittor. För gemene man saknar det betydelse, om man inte desperat vill hitta en anledning att kalla sig för Batman.

När man smittats av SARS-CoV-2 tar det i genomsnitt ca 5 dagar innan de första symptomen utvecklas. Nästan alla som utvecklar symptom ser detta inom två veckor, men det finns även de som aldrig utvecklar symptom fastän de producerar massvis av virus i sin kropp (och är smittsamma, men inte i lika hög grad som de som går runt och hostar för fullt). Den första personen som smittades av något de åt (kanske fladdermus) gick alltså runt med viruset ca 5 dagar innan han/hon började hosta och blev sjuk. De flesta som blir sjuka har en tendens att lägga sig i sängen eftersom det är vanligt med hög feber, så oftast smittar man inte mer än 3-4 personer. Dessa ca 4 personer säger vi sedan går runt i ca 5 dagar innan de börjar utveckla symptom och smittar alltså i sin tur cirka 16 personer. Första smittotillfället var omkring 1:a december, så kring jul och nyår fanns alltså omkring 4 000 smittade personer i Kina. En del av de som smittas är barn, och barn är mycket mindre smittsamma än vuxna (jag antar att det är för att de har något annorlunda slemhinnor, immunförsvar, osv och mycket mindre lungvolym så de andas inte ut så mycket virus omkring sig även om de hostar). Ungefär vid den tiden började Kina reagera och isolera människor för att minska smittospridningen. Alltså har färre personer smittats under januari månad, men även om vi säger att smittospridningen minskades till 2 smittade personer i genomsnitt för varje infekterad så hade Kina i så fall omkring 64 000 smittade i början av februari. Kom ihåg att många som smittas inte visar några som helst tecken på att vara sjuka, så många av dessa testades aldrig och det är omöjligt att veta hur många som faktiskt varit sjuka eftersom nästan alla är friska inom ca 3 veckors sjukdomsförlopp.

Under februari tog Kinas myndigheter i med hårdhandskarna och isolerade hela städer. Dörrar svetsades igen för att hindra folk från att gå ut och sprida virus omkring sig. Än idag åker lastbilar runt på gatorna och sprejar alkohol för att döda alla virus som kan ligga kvar på ytor eller sväva omkring i luftvirvlar. Människor får passera stora portar där de sprejas med alkohol (antar jag, eller någon annan virusdödande vätska) innan de får gå vidare. Kinas åtgärder saknar, än så länge, motstycke i västvärlden. Fördelen med en totalitär regim är att man snabbt kan ta till extrema åtgärder. Nackdelarna behöver vi inte gå in på här.

Antal döda av Covid-19 i Kina ser ut att följa en normalfördelning centrerad omkring 14/2 med en andra normalfördelning centrerad omkring 1/3.

Eftersom inte alla testas går det som sagt inte att säga precis hur många som blivit infekterade av SARS-CoV-2 och statistiken över upptäckta fall är relativt meningslös. Folk gillar siffror, men det betyder inte att siffrorna säger nåt som är värt att uppmärksamma. Det bästa att se till för att bedöma sjukdomens spridning är därför dödstalen, som visas i ovanstående figur. Kom ihåg att det är ca 5 dagars fördröjning i genomsnitt innan man börjar visa symptom efter smitta, men det är ännu längre fördröjning innan symptomen blir så allvarliga att man kvävs till döds. Kina verkar ha två huvudsakliga fördelningar bland sina döda; en centrerad kring 14/2 och en senare centrerad kring 1/3. Det kan vara slumpen som gör att det ser ut så; det är egentligen mer troligt att det finns en mängd fördelningar i datat med exempelvis 5 dagars mellanrum mellan varje topp. Poängen är att fram till ca 14/2 ser det ut som att sjukdomen spritts exponentiellt i befolkningen men det är en fördröjning så det visar nog mer hur det såg ut i slutet av januari.

Kinas sjukdomsspridning är unik jämfört med andra länder eftersom sjukdomen fick frihet att utveckla sig exponentiellt under en tid och sedan kraftfullt slogs tillbaka. För andra länder ser det helt annorlunda ut. Det enda land jag hört om som varit proaktivt är Montenegro, som stängde landet innan man såg några fall överhuvudtaget (så borde alla ha agerat). Övriga länder reagerar långt senare än de borde reagera och visar ingen förståelse för att inkubationstid plus ett stort antal symptomfria bärare innebär att man måste ligga före viruset för att ha en chans att hänga med.

Italien har en helt exponentiell utveckling av antalet dödsfall.

Länder som har en stor mängd turister har en strid ström av infekterade från Kina som rest ut med smittan. Därefter har sjukdomen fått sprida sig fritt i befolkningen, vilket ger en exponentiell tillväxt fram till dess att landet stängs ner på liknande sätt som Kina. Det finns också super-spridare här, som inte bara går hem och lägger sig i sängen när de är sjuka utan envisas med att besöka turistmål med massa människor packade tätt som sillar “för det är ju min drömsemester och once-in-a-lifetime så då får man offra sig även fast man är sjuk”. Super-spridare infekterar kanske 100-200 personer istället för 3-4 som en sängliggare kommer åt så det gör att sjukdomen får större fart och mer genomslag i samhället. Sådana länder med många resanden är Italien, Syd-korea, USA, Spanien, Frankrike och kanske Tyskland. Enligt datat ser Iran ut att höra hit också, även fast jag inte riktigt förstår varför folk vill åka till Iran. USA och andra länder med stor mängd fattiga människor i befolkningen brottas med följdproblemet att ingen har råd att vara sjukskriven så samhället fylls av super-spridare. Vissa turistnationer har som sagt hög temperatur och luftfuktighet vilket gör att man klarat sig bättre.

Den tredje sortens land är länder som har många resanden till turistorter. Hit hör de nordiska länderna och förmodligen Storbritannien (fast GB kanske är nåt slags mellanting egentligen). Här är fördröjningen så lång att vi inte börjat se dödsfall än. Först ska smittade turister ta sig från Kina till ett turistmål, sen ska turistmålet ha massa smittade och de svenskar (andra turister) som befinner sig där har ett par veckors semester innan de åker hem, och de som åker hem möttes sedan av ett land som var förberett på att det kan komma smitta så många testades innan de hunnit börja sprida sjukdomen. Alltså får vi gå på antalet som bekräftats smittade istället för antalet döda, även fast antalet smittade är en dålig och värdelös siffra.

Antalet smittade som kom hem till Sverige var störst runt den 10/3.

Jag tycker mig se en normalfördelning i antalet smittade som kom hem från turistorter till Sverige med en topp runt den 10:e mars. Därefter utfördes smittspårning och flera familjemedlemmar osv bekräftades så vi har en hög stapel den 14/3. Den 16/3, dvs fem dagar efter hemvändar-toppen och den genomsnittliga fördröjningen från smitta till symptom kommer en till topp med smittade. Därefter har man slutat provta och smittspåra utan bara sagt åt folk att stanna hemma om man är sjuk så det går inte säga säkert hur många som är smittade. Kom ihåg att det kan ta upp till en vecka från provtagning till provsvar också, så det är en extra fördröjning i statistiken.

Trots att Svenska myndigheter visste att det fanns en dödlig smitta lös i världen och trots att man visste att folk kunde komma hem och sprida viruset har man inte alls haft kontroll på de som kommit hem. Folk har plockat upp sina väskor på Kastrup eller Arlanda, hostat sig hem på tåg och bussar och tunnelbanor, och sedan kontaktat sjukvården eller självisolerat sig. Därför har vi en inhemsk spridning i landet, trots att det inte alls hade varit svårt att förhindra. OK, det var 10-15 tusen svenska turister i Italien men hur svårt är det att ta dem i karantän jämfört med att sätta hela landet i karantän som nu håller på att ske? Här ligger vi lååååångt efter Kina i respons.

Vad händer nu då i Sverige? Jo, vi har ett tusental turister som kommer hem med viruset. De smittar kanske 3-4 personer i genomsnitt några veckor så att vi fram till nuvarande vecka har fått ca 64 000 smittade i landet som förmodligen just nu går sina 5 dagar och väntar på att få symptom. Har vi, i likhet med turistorterna, super-spridare som går på fester och åker runt i kollektivtrafiken och tar nattvard i kyrkan så sprids det till många fler än så. Nu har vi fått instruktioner om att hålla oss hemma vid minsta tecken på förkylning, vilket hålls av vissa medan andra öppet säger att “jag måste ju lämna och hämta på dagis på andra sidan stan och åker kollektivtrafik dit” eftersom de jobbar hemifrån istället för att sjukskriva sig och hålla barnen hemma (eller så skyller de på skolplikten för låg- och mellan-stadiebarn). Alltså kan vi i bästa fall anta att vi har en smitta på kanske 2 personer i genomsnitt per sjukdomsfall? Om en vecka har vi alltså 128 000 smittade, första veckan i april har vi 256 000 smittade, och mitten av april når vi en miljon smittade. Sen har dom fem dagar på sig att utveckla symptom och någon vecka till innan de värsta fallen ligger på sjukhuset och ett par veckor till på sjukhus innan folk trillar av pinn. Alltså kommer vi in i maj innan vi ser några större siffror på dödsfall orsakade av Covid-19. Om mer kraftfulla åtgärder införs bromsas det säkert upp, och det kan ju hända att folk är bättre på att hålla sig hemma än jag uppskattat här.

Den fjärde sortens land är länder som inte har någon särskild mängd turister som kommer på besök och inte heller själva åker på semester. De har alltså bara något enstaka fall som kommer bärande på viruset och kommer att se ut som Kina men mycket senare. Om dom inte gör nåt och undviker detta.

Jag är inte alls förvånad över att gemene man inte förstår hur virusspridning fungerar. Det är inte så lätt att se fem dagars fördröjning till symptom och sedan några veckors fördröjning till allvarlig sjukdom och dessutom någon veckas fördröjning för de som provtas innan man får svar och så sätta det i relation till smittspridning och se hur många som kan gå omkring med smitta omkring oss i samhället idag. Men det är märkligt att vi har en Folkhälsomyndighet och långa rader med så kallade experter som sitter utan en aning om vad som gömmer sig i folkhavet.

Det knepiga med att tala om för folk att här är det fara å färde så nu måste ni vara försiktiga, det är att om folk lyssnar och faktiskt är försiktiga så händer inget farligt och så får man höra att “se så fel du hade”. Men jag tycker ändå det är bättre än att sitta i efterhand och säga “om ni bara hade kommit och frågat mig…”

Om vi nu utgår ifrån att folk som är sjuka är ruskigt bra på att isolera sig och att vi inte får något större utbrott i Sverige då? Ja, en person som är kvar som bärare av ett virus tar ungefär en månad på sig att smitta ca 4 000 personer. Om inget görs kommer det nästa månad att finnas närmare 100 000 smittade personer. Kanske lär sig myndigheterna att svara fortare i framtiden, men om det går bra den här gången så lär ju inte gensvaret komma snabbare nästa gång tänker jag. Om vi inte lär oss leva på ett helt annat sätt kommer det dessutom vara vanligt med super-spridare. Vad händer om det råkar vara så att den första spridningen sker i en grupp med flera super-spridare, t.ex. miljökonsulter som flänger runt och träffar folk och reser på flyg och tåg ett par gånger i veckan? I så fall kommer fem dagar senare när de första symptomen dyker upp kanske flera tusen redan finnas smittade och när myndigheterna går ut med en snabb varning om att hålla sig hemma så är vi redan på väg mot hundratusentals smittade.

Med sjukdomar som sprider sig så snabbt och lätt som SARS-CoV-2 är det lätt att se skräckscenarior. Just därför borde vi från början ha satt skräck i folk och sett till att göra vårt bästa för att utrota viruset. Istället sitter folk och säger “känn ingen oro” eller “fortsätt som förut” eller “det är bara influensa”. Istället för att se till att folk minskar sina risker så mycket som möjligt säger man “bära ansiktsmask är då bara trams”. Därmed ger man utrymme för fler super-spridare att fungera aktivt. Som jag ser det är det en otroligt farlig inställning att man vill tona ner virusets inverkan. För även om det bara är en liten procent av de som smittas som får men för livet eller får sätta livet till så innebär överbelastningen av sjukvården vid stor smittospridning att även de som i normala fall överlevt kommer att dö p.g.a. bristande vård. Antalet dödsfall till följd av Covid-19 är långt mycket mer än de som dör av viruset om sjukhusen överbelastas. Därför kan jag tycka att du som inte har panik och du som inte sätter skräck i folk är medskyldig till att folk dör, och verkar man för att folk ska fortsätta som vanligt är man direkt skyldig. Det är min åsikt, och du får gärna tycka annorlunda, men börja med att fundera på om det inte är bättre att låta folk ha lite panik och sätta folk i karantän istället för att vänta på samhällets totala kollaps.

När Kina stängde ner samhället för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2 upphörde nästan all deras produktion under en eller två månader. Bra för miljön, för massvis av växthusgaser slutade släppas ut ett tag vilket syns på satellitbilder. En väldigt stor del av det du ser i butiker har stämplat på sig “Made in China”. Det som tillverkas i Kina fraktas mest med båt, vilket tar en till sex månader att nå sitt mål beroende på var man finns i världen och hur logistiken ser ut. Just nu har alltså andra tillverkare och försäljare i världen precis börjat se effekterna av Kinas nedstängning. När dessa tillverkare inte har komponenter för det de ska göra hamnar de efter i leveranserna, och försäljarnas hyllor börjar bli tomma. Jag sålde alla mina aktier i februari när jag såg kartorna över minskade utsläpp i Kina och insåg att det i sig kommer att dra ner aktievärden över hela världen.

Nu har andra länder börjat stänga sina gränser och införa karantän. Man säger att godstransporter ska fortsätta som vanligt, men vad hjälper det när folk inte går till jobbet längre? Alltså kommer en andra våg av produktionsförseningar bland de som förädlar produkter från Kina. Det leder till ytterligare nedgång på världens aktiemarknader. Totalt räknar jag med att nedgången pga minskad produktion motsvarar ca 20 %.

När produktionen går ner får företagen minskade intäkter. På grund av att JIT (just in time) blivit standard för lagerhållning kommer många hyllor att gapa tomma. Det gör att företag börjar se över sina anställda och vill minska personalstyrkan. Minskat utbud leder till högre priser, samtidigt som betalningsförmågan minskar. Då sparar man in på sånt som inte är nödvändigt, och så drabbas fler företag av nedgång i försäljning. När fler och fler hyllor är tomma drabbas folk av panik och köper allt de kan, så att även de produkter som i vanliga fall hade fyllts på utan att ta slut kommer att ta slut för att de inte hinner fyllas på tillräckligt snabbt. Det gör att folk i allmänhet är ännu mer benägna att bara köpa sådant de anser vara nödvändigt och de som är arbetsgivare börjar tänka mer negativt så att de blir mer benägna att avskeda folk. Det kan ta några veckor att nå dit, men ju längre tiden går desto värre blir det.

När länder stänger sina gränser och folk oroas över viruset försvinner turism och resor. Hotell, resebolag, flygbolag, kollektivtrafik, alla såna kommer att bli tvugna att minska sin aktivitet vilket innebär att man kommer att se över möjligheterna att avskeda sina anställda. SAS har sagt att man vill minska sin personalstyrka med 90 %, vilket var helt enligt förväntan och inte borde komma som någon överraskning för någon. När alla dessa människor är arbetslösa, plus de människor som påverkas av produktionsstopp osv, minskar köpkraften i samhället. Det påverkar alla företag, inte bara de som direkt påverkas av produktionsstopp och resestopp. Då följer mer uppsägningar, och vi är inne i en recession. Jag räknar med att den totala effekten av detta borde vara cirka 20 % mer nedgång på börserna, dvs totalt ca 40 % lägre än utgångspunkten. Regeringar världen över har redan annonserat ekonomiska ersättningar till företag som drabbas av krisen och räntefria lån. Det kan nog räcka till att minska paniken en aning, men risken är att sådana pengar hamnar i ägarnas stora fickor där de inte gör någon nytta. Det är bara när befolkningen får mer pengar som köpkraften ökar och ekonomin vänder, därför är de flesta ekonomiska paket jag sett helt felriktade. Italien har beslutat att förstatliga flygbolaget Alitalia, vilket jag kan tycka är den vettigaste åtgärden där man kan se till att styra var pengarna går som satsas och säkerställa att infrastrukturen fungerar. Sverige lär inte lyckas ta lika bra beslut, som det har sett ut hittills. Det innebär att vi i Sverige förmodligen kommer att se en djupare kris än länder som Italien och Kina.

För att summera Covid-19 ska man alltså sänka på att effekterna av virusets spridning syns ca 2-3 veckor efter själva spridningen ägt rum och att man alltid följer virusets spår en bit i efterhand. Ekonomiska effekter ligger ett par månader senare. Fördröjningen leder till att det är otroligt svårt att förutsäga hur situationen egentligen ser ut idag, och ännu svårare att sia om framtiden. I bästa fall hade alla länder svarat på samma sätt som Kina samtidigt som Kina; då hade vi sett mycket små effekter av viruset. Eftersom de flesta länder fortfarande inte har gjort något särskilt för att minska virusets spridning finns det all anledning att tro att de flesta länder kommer att se tusentals döda och åtminstone viss (eller total) kollaps av samhällets funktioner under ganska lång tid framöver.

När du om ett halvår till ett år sitter där arbetslös och inte vet hur du ska kunna betala dina räkningar, när alla du känner inklusive dig själv har minst en bekant som dött till följd av Covid-19 och flera bekanta som inte längre kan leva ett normalt liv utan måste gå som KOL-patienter, kom då ihåg att det var möjligt att förhindra alltihop. Världshälsoorganisationen (WHO) var väldigt tydliga under februari och mars med att det går att kontrollera viruset och minska ekonomiska effekter, men det var väldigt få politiska ledare som hade modet att agera därefter. Orsaken till att de inte vågade göra nåt är att de visste att när effekterna av viruset motarbetats effektivt skulle alla säga “se hur ni överreagerade, det var ju inget att oroa sig för” och så hade de aldrig blivit omvalda. Det är alltså på alla sätt och vis ditt fel att det blev som det blev. Eller också har tillräckligt många reagerat tillräckligt mycket för att det inte kommer att bli så illa, det vore ju det bästa såklart. Så sätt dig ner och känn lite panik, det borde alla ha i såna här lägen tycker jag – på så vis trycker man fram de åtgärder som behövs.

Dag 7: Välfärdssamhället

 • Samtliga statsbidrag slopas
 • Samhället garanterar en grundläggande levnadsstandard för svenska medborgare
 • Utländska medborgare ska stå på egna ben
 • Tandvård ska inkluderas i sjukvårdssystemet
 • Vissa vaccinationer, barnsjukvård och akutsjukvård tillhandahålls av staten, liksom omhändertagande av personer som inte klarar sig på egen hand
 • Övrig sjukvård privatiseras

Sverige är ett välfärdssamhälle. Det innebär att staten ser till att alla svenska medborgare har en dräglig tillvaro, som tack för deras och deras förfäders insatser för landets väl och ve. Sverige har däremot inget ansvar mot övriga länders medborgare, annat än att vi vill behandla besökare i Sverige minst lika väl som Svenska besökare blir behandlade i deras länder. När vi nu inför förändringar i välfärdssystemet måste det göras med viss försiktighet. Vi vill inte hamna i en situation där människor hamnar i ett utsatt läge på grund av de förändringar som genomförs; syftet med förändringarna är att skapa ett bättre samhälle för alla.

Bidragssystemet är en lat mans lösning på ett knepigt problem. Det ska avskaffas, för det har aldrig fungerat tillfredsställande. Syftet med bidragssystemet var att säkerställa en minsta möjliga levnadsstandard men ge en frihet att välja vissa uppoffringar genom att ge pengar istället för ägodelar. Det ena problemet med bidragssystemet var att det kräver en enorm administration och kontroller för att motverka fusk; det har inneburit enorma kostnader för samhället. Det andra problemet med bidragssystemet är att det har varit alldeles för enkelt att utnyttja så att vissa personer som går på bidrag utan att arbeta för samhällets väl och ve har haft högre livskvalitet än de som får sin inkomst från arbete. Syftet med förändringarna i välfärdssamhället är att komma tillrätta med liknande problem.

Vad är då minska acceptabel levnadsstandard? Om staten är väldigt förmögen skulle det gå att erbjuda slott åt alla medborgare att bo i, men det skulle leda till en orimlig kostnad för miljön. Den levnadsstandard som bestäms ska därför ta hänsyn dels till statens möjligheter att erbjuda resurser åt medborgare och dels till landets möjligheter att uthålligt understödja den befolkning som bor i landet. I modern tid har samhället präglats av lyxkonsumtion som inte är uthållig och överbefolkning som inte går att understödja på sikt. Dessutom har vi bidragit till globala miljöproblem som klimatförändringar. För att bedöma vad som är en rimlig levnadsstandard borde vi börja med att fundera på hur stort utnyttjande av våra naturresurser som är rimligt.

Bebyggd mark med tillhörande mark1,182,224
åkermark2,590,052
betesmark449,842
Golfbanor och skidpistar37,665
Täkter och gruvområden66,027
Naturligt gräsbevuxen mark3,230,100
Berg i dagen och övrig mark2,088,207
Öppen myr12,958,000
Skogsmark28,129,000
Total landareal40,731,117
Vatten24,012,388

Tabellen visar hur många hektar mark som finns av olika slag (enligt SCB). Åkermark kan producera ca 30 000 kg potatis, eller ca 7 000 kg vete/råg/korn, eller ca 4 000 kg havre, eller ca 3 000 kg ärtor. Räknat i miljoner kcal är det 25 för potatis, 2.5 för vete/råg/korn/havre/ärtor. Det behövs variation i matproduktion, inte bara för att folk blir less på att äta potatis hela tiden utan även för att marken behöver vila ibland och ha annan typ av växtlighet. Alltså tänker vi oss att det behövs 1 000 ha åkermark per miljon människor och dag, eller 3 650 000 hektar per år för Sveriges 10 miljoner människor. Vi är alltså inte självförsörjande i Sverige om alla skulle vara vegetarianer, men då har vi ju en del köttproduktion också. Lite överslagsräkning i huvudet säger mig att det räcker ändå inte riktigt till. Vi behöver alltså antingen förenkla våra matvanor eller bli bättre på att odla mat hemma i krukor i fönstret eller i lådor i källaren. Men vi kan i alla fall inte minska mängden jordbruksmark. Import av mat ska inte vara större än export, så att vi inte försätter landet i beroendeställning till övriga världen.

Den bebyggda marken ger 0.1 ha per medborgare, men det inkluderar industrier och arbetsplatser likväl som parkeringshus och sporthallar osv. Vi kan inte utöka den areal vi använder, men med all sannolikhet kommer vi att bli fler medborgare i landet. Alltså måste vi acceptera att den luxuösa tillvaro som vi vant oss vid de senaste årtiondena måste minskas. Minsta acceptabla levnadsstandard är självklart bra mycket mindre än det vi förväntar oss vara normal levnadsstandard. En normal familj bor nog i en gemensam lägenhet om 25 m2 per person, plus kök och toalett. Vi tänker oss en framtid där bostäder som erbjuder mer än 30 m2 per person är avsedda för att använda en del av bostaden för arbete och företagande. Därför tänker vi oss att ett enkelrum om 20 m2 med inbyggd kokvrå där toaletten delas av flera personer är minsta standard för boende. För att kunna erbjuda bostäder åt en växande befolkning utan att inkräkta på övrig landareal måste vi bygga på höjden, men att bygga i sten och betong är inte hållbart. Trähus lämpar sig bäst i 3-4 våningar, vilket är den sortens byggnader vi förväntar oss byggas. Liknande byggnader finns redan idag som studentboenden i flera städer.

För att tillgodose behovet av kläder behöver vi skära ner på mängden nötkreatur och hästar för att istället låta får beta på markerna där vi får ull till tyger. Lyxkonsumtion av importerade kläder ska inte staten ägna sig åt, men gränserna kommer så småningom öppnas upp för den typen av import. Linnekläder får anses vara lyxvaror på grund av den arbetsbörda som krävs för att producera linnetyg. Lägsta levnadsstandard ska alltså inkludera byxor och tröja av ull och ett par läderskor med ullstrumpor.

Människor behöver i första hand vatten och energi för att överleva, där potatis räcker ett par månader. Efter ett par månader måste man ha i sig en del protein, vilket man kan få från hönsägg, nötter, jordnötter, osv. Jag är ingen dietist, men det borde gå att ta fram ett minsta möjliga intag av enkel mat som låter folk överleva med hyfsat god hälsa. En sådan enkel meny ska tillhandahållas av staten. I första hand borde basen vara potatis och bröd med visst komplement av ägg och kanske mjölkprodukter. Lägsta levnadsstandard är inte till för att säga “så här vill vi att folk ska leva”, utan den är till för att se till att någon som hamnar i olycka inte ska fördärvas. Alltså är vi inte ute efter att möjliggöra den som lever enligt lägsta levnadsstandard ska kunna njuta av livet, utan bara att de ska kunna överleva tillräckligt länge för att bli produktiva medborgare som arbetar för att skapa ett bättre liv för alla i samhället.

Med boende, hygien, mat, och kläder tillhandahållet i dess enklaste former av staten till de medborgare som behöver förväntas sedan den öppna marknaden se till att det finns en handel som höjer folks livskvalitet betydligt över denna bas när de är delaktiga i samhället med arbete. För utländska medborgare förutsätter vi att de antingen kan försörja sig själva genom arbete eller att de har egna medel för att skaffa livets nödvändigheter. Saknar man sådana medel (befintligt anställningsavtal eller kontanta medel) ska man inte tillåtas inträde i landet och de som skulle befinna sig i landet utan tillräckliga medel ska avhysas och utvisas till sina hemländer. Om de saknar medel för att bekosta hemresa ska de fängslas tills dess att de arbetat ihop de medel som behövs för att verkställa utvisningen, om inte någon i deras hemland kan betala kostnaderna.

Flyktingar från krig och elände accepterar vi inte i Sverige, däremot ska vi erbjuda hjälp för att lösa de konflikter som kan finnas i världens problemområden. Sådan hjälp kan vara förhandlingsstöd i konflikter och liknande insatser. Bistånd i form av pengar eller arbetskraft kan medborgare få ägna sig åt om dom vill, men det är inget som staten engagerar sig med (SIDA kommer alltså antingen att privatiseras eller läggas ned).

Är det något som ett välfärdsland ska skämmas över så är det att bara de rika har råd att tugga sin mat medan de fattiga tvingas dricka soppa. Tandvård ska självklart ingå i samma system som övrig sjukvård, med omedelbar verkan.

På samma sätt som överlevnad från kyla genom bostad och kläder samt svält från grundläggande födobehov tillhandahålls från staten ska även grundläggande sjukvård tillhandahållas. Det gäller exempelvis den vård som krävs under graviditet och barnafödande, vaccinationer och förebyggande av de sjukdomar som är vanligt förekommande i Sverige (eller riskerar bli vanligt förekommande), samt omhändertagande av svårt handikappade personer som inte kan ta hand om sig själva. Däremot ska vi inte gå till överdrift i vårt bevarande av liv. Idag finns det en sådan skräck inför döden att människor hålls vid liv under lång tid även fast de aldrig kommer att kunna leva värdiga liv eller ge lycka och välgång till sin omgivning. En döende människa som är så illa däran att det inte finns någon väg tillbaka till ett hälsosamt och produktivt liv måste tillåtas dö. Exakt var gränsen går när man bör släppa taget kan debatteras, men det är inte så att staten har ett ansvar att hålla liv i folk så länge det är tekniskt möjligt. Däremot kan ju ett privat alternativ erbjuda förlängda alternativ för de som är rädda för döden.

Sjukvård som inte är direkt kopplad till överlevnad ska privatiseras. Däremot ska barn alltid ha rätt att ta sig fram till vuxenlivet utan några bestående men och utan att det ska behöva kosta något. Skönhetsoperationer och behandling av tonårsakne är typiska områden som ska vara under privat regi, men det ska till exempel inte behöva vara så att en människa inträder i vuxenlivet med flera saknade tänder för att det inte funnits pengar till tandvård under uppväxten. Orsaken till att barn inte ska behöva betala för sin vård är att de inte arbetar eller lyfter någon sorts inkomst. Barn slutar vara barn och räknas som vuxna när de examinerats från grundskolan och får välja mellan arbete eller universitetsstudier.

Dag 6: Skolreform

 • Förskolan privatiseras
 • Grundskolan delas in i 12 steg
 • Grundskolans ämnen är:
  – Idrott & Hälsa
  – Slöjd
  – Språk
  – Matematik
  – Samhällskunskap
  – Naturvetenskap
 • Grundskolans betyg är endast godkänd och underkänd och införs från steg 1
 • Universitet privatiseras
 • De utbildningsnivåer som kommer att finnas är grundskola, magister, doktor
 • Skolmaterial ska uppdateras utifrån vetenskapliga rön och får aldrig ligga mer än 10 år efter vetenskapliga publikationer

Dagens grundskola har förskola, som mest är till för att ta hand om barn vars föräldrar arbetar och inte har råd med privat barnpassning, lågstadium, som mest går ut på att lära sig läsa, mellanstadium, som mest går ut på att lära sig räkna, högstadium, som mest går ut på att lära sig mer om samhället. Därefter kommer gymnasiet som är tänkt att vara frivilligt men som i praktiken alla normala människor går igenom med en viss specialisering mot ett yrke. Eftersom barn börjar förskola i lite olika ålder är det alltså 12 års utbildning plus förskola. Därefter kan man antingen bara läsa enstaka kurser vid universitet eller ta kandidatexamen efter 2-3 år eller magisterexamen efter 4-5 år. Vissa väljer att läsa vid folkhögskola istället, som har yrkesutbildningar med mer praktisk inriktning. Slutligen kan man ta doktorsexamen efter ytterligare 3-15 års forskningsstudier. Jag har aldrig hört talas om någon som hoppat över klasser för att de varit begåvade, utan de som har lätt för studier och lär sig snabbt de utnyttjas som hjälplärare i klasserna, och de som har svårt för studier hålls nästan aldrig tillbaka utan de får en massa extraresurser för att de ska klara av att hålla jämna steg med sina klasskamrater. Det är ett system som gynnar de med sämst förutsättningar och missgynnar de med bäst förutsättningar, och som dessutom slösar bort en massa tid där ungdomar skulle kunna vara produktiva och delaktiga i samhället.

Förskolan ska privatiseras, för det bör vara upp till varje enskild förälder om de vill lägga tid och pengar på utbildning i hemmet eller i förskola eller låta barnen bli det de blir på egen hand. Det finns inget som hindrar föräldrar att stanna hemma hela barnets barndom, annat än deras egna längtan efter självuppfyllelse och lyxigare liv. Alltså är det föräldrarna som ska betala för förskolan om de vill utnyttja den. Det skapar också större utrymme för förskolorna att styra över vad de vill erbjuda. Däremot är det viktigt att någon form av kontroll förekommer, med information till föräldrar, eftersom föräldrarna inte har möjlighet till insyn i vad som händer på förskolan när de själva inte är där.

Istället för 9 årskurser grundskola + 3 år socialt obligatoriskt gymnasium delas grundskolan in i 12 steg. Varje steg ska följas av något slags examination, och varje steg ska fungera som förkunskap inför nästa steg. Det ska inte finnas något krav på deltagande i klasser eller en viss tid tillsammans med lärare; om en elev klarar examinationen kan eleven gå vidare till nästa steg (eller nästa stegs examination). Det är alltså teoretiskt möjligt för en förskole-elev att göra alla 12 examinationerna i rad och gå vidare till universitetet. Däremot ska ingen påbörja grundskolan före 7 års ålder, eftersom det är viktigt att ha en barndom med lekfullt lärande.

Skolverket ska bestämma innehållet i grundskolan och färdigställa utbildningsmaterial som alla studenter ska få tillgång till kostnadsfritt. Syftet med grundskolan är att förbereda alla medborgare för ett aktivt och delaktigt liv i samhället, alltså ska samhället bekosta deras introduktion.

Grundskolan delas in i sex huvudsakliga ämnen, som sedan kan ämnesindelas i sin tur.

Idrott och hälsa ska skapa rutiner för ett aktivt liv i rörelse och lära ut vad kroppen behöver för att må bra och hur man lagar mat och lever ett hälsosamt liv.

Slöjd ska uppmuntra eleverna till skapande; måla, sy, avancerad matlagning som uppläggningsteknik, snickeri, metallarbete, elektronik, dataprogrammering, osv. Alla elever ska ha en introduktion i alla skapandets områden, men ska sedan själva ha möjlighet att välja en specialisering.

Språk ska vara i första hand svenska, där även studier av litteratur, radio, och film ska ingå. I andra hand undervisas i engelska, med möjlighet att välja ytterligare studier i tyska, finska, och franska.

Matematik ska ge eleverna en förståelse för hela Euklides Elementa, med eventuella tillägg som skolverket kan tycka är lämpliga.

Samhällskunskap ska lära eleverna hur samhället fungerar med yrkesval och lagar och regler. Här kan även ett lättare mått av historia ingå, men historia ska i huvudsak vara ett universitetsämne. Filosofi och psykologi ska beröras, liksom ekonomi.

Naturvetenskap ska täcka det som behövs för att förstå alla sorters ämnen som kan diskuteras i nyheter och nöjesindustri, men inte på en direkt vetenskaplig nivå.

Betyg i grundskolan ges bara som godkänd eller underkänd. Examination ska hållas minst en gång om året med en veckas tid mellan prov för steg 1, 2, 3, osv. För att ha rätt att examineras för ett steg måste man ha godkänt resultat på alla tidigare steg, utom examinationen för steg 1 eftersom det är det första provet. Om mer än ett år passerat sedan man fått godkänt på föregående nivå måste man göra om det senaste steget man fått godkänt på innan examination kan göras för nästa steg. Rättning av prov får aldrig ta mer än en vecka.

Alla som gått igenom grundskolan ska kunna fungera väl i samhället, ha en förståelse för alla sorters informationsflöden om samhället, och förstå sin egen roll i nationen liksom nationens roll i världen. Grundskolan ska även lära alla medborgare att överleva i det fall samhället skulle raseras; vad som krävs för att börja om från början, överleva i naturen utan den moderna världens lyx med snabbköp och hemleveranser. En elev som examinerats från steg 12 ska vara en helt självständig individ som kan klara sig själv, men som också förstår nyttan av att ingå i samhällets kollektiv.

Samtliga högre utbildningar efter gymnasium blir universitet. Alla universitet privatiseras. Det är viktigt att driva grundskolan i statlig regi för att se till att samtliga medborgare ges samma möjligheter att delta. Men det är också viktigt att högre utbildning står utanför statens kontroll, så att den kan utvecklas fritt i enlighet med framtidens krav. Lärare på universitet ges undantag från gränsen på maxlön och får tjäna upp till tre inkomstbasbelopp, eftersom det är viktigt att locka de mest kompetenta lärarna till varje utbildning.

Universiteten begränsas på så vis att de aldrig får ta ut en avgift i förskott av elever, däremot har de möjlighet att begränsa intaget av elever genom urval, t.ex. intagsprov. Obligatorisk kurslitteratur ska alltid tillhandahållas kostnadsfritt på svenska i elektronisk version, men tryckt litteratur och kursmaterial på andra språk än svenska får säljas. Universitetet får aldrig sälja personalens tid och resurser till annat än utbildning (konsultverksamhet o dyl är vad universitetet ska förbereda sina elever att utföra). Universitet får ta ut en skatt av sina elever, vilket i så fall ska vara en inkomstbaserad procentsats och måste fastställas och tydligt kommuniceras innan eleven påbörjar den kurs som leder till beskattning. Forskningsanslag kan preciseras till vilka framsteg i kunskap de avser åstadkomma, men i övrigt får inga inkomster knytas till någon särskild person eller enhet utan alla inkomster ska gå till universitetet centralt som sedan fördelar tillgångar efter behov. Förväntningen ska vara att alla inkomster som finansierar forskning kommer från forskningsanslag, forskning används för att höja utbildningskvalitet och locka studenter, och framtida intag av studier finansieras genom att beskatta tidigare studenter. Under en övergångsperiod införs en alumniskatt om 1 % fram till dess att universiteten organiserat sin verksamhet enligt dessa föreskrifter.

Kursmaterial, både för grundskola och universitet, ska vara uppdaterad enligt senaste forskning och vetenskapliga rön. Referenser ska anges för kursmaterialets källor, där minst 5 % av antalet referenser ska vara inom 10 år från det datum när materialet används i undervisning. Om nyare forskning ännu är föremål för diskussion huruvida det är belagt eller inte så ska det framgå i undervisningen. Undantag för denna regel ges till de första tre stegen i grundskolan, eftersom så unga elever inte hunnit få tillräcklig introduktion till hur kunskap byggs upp.

Skolverket ska se över examinationer även i universitet och sammanställa hur svårt det är att ta sig igenom en examen och hur många jobb som förväntas finnas efter genomförd utbildning samt vilken lön som ges i genomsnitt. Det är viktigt att en objektiv aktör ger prospektiva studenter en klar bild över vad de kan förvänta sig, innan de tar på sig eventuell inkomstbeskattning från universitetet.

Grundskoleexamen är alltså obligatorisk för alla landets medborgare. De som vill skaffa sig en avancerad yrkesexamen läser vidare vid universitet och tar magisterexamen. Studenter som avser att skaffa sig en karriär som forskare, lärare vid universitet, eller ledare inom statsapparaten går vidare med forskningsstudier och tar doktorsexamen. Vi förväntar oss att ungefär 50 % av studenterna nöjer sig med grundskoleexamen, 40 % går vidare till magisterexamen, och 10 % tar ut en doktorsexamen. Om fördelningen av studenter skiljer sig avsevärt från detta får vi kanske se över möjligheterna att kontrollera svårighetsgraden i universitetens examinationer.

Det slutliga skolsystemet ska genom grundskola se till att alla medborgare är utrustade för sitt dagliga liv, universiteten ska se till att ta in studenter som får så välavlönade jobb som möjligt, så att näringslivet styr vilka utbildningar som bedrivs och vilken forskning som behövs. De studenter som går vidare som forskare ska vara de mest exceptionella tänkarna med högst motivation att studera.

Försvarets och ordningsmaktens utbildningar ska inte privatiseras utan drivs av staten eftersom de är nödvändiga för rikets säkerhet. Statliga forskningsanslag ska i första hand fördelas till dessa utbildningar, i andra hand till naturvetenskap, och därefter enligt de behov staten förutser.