Valresultat

Det börjar visa sig vad resultatet från valet faktiskt kommer att bli. Skattelättnader för samhällets 2 % rikaste människor. Maxtak för höga elkostnader, vilket också bara är bra för rika som använder mycket el (och särskilt de som producerar bitcoin och liknande). Samtidigt är det fler och fler som börjar klassas som fattiga, och behöver hjälp från kommunen med kläder och andra nödvändigheter. Och det är inte ens vinter än, då de riktigt höga kostnaderna kommer att visa sig.

Tidöavtalet, eller slottsavtalet som det börjat kallas, är början på undergången för Sveriges låg- och medelklass. Elräkningarna under vintern kommer gå upp till maxtaket, som är mycket högre än de har råd med. De sitter inte på stora besparingar, 7 % har inga besparingar alls. När det då uppstår förseningsavgifter för att räkningar inte kan betalas, då ökar kostnaderna ännu mer. Och matpriserna har dubblerats. Själv fick jag en real-löne-sänkning efter lönesamtalet i våras, som min chef ändå tyckte var bra jobbat från hennes sida att hon kunde ge mig så “hög” lön. Efter sommarens inflation är den real-löne-sänkningen tredubblad. Kan bara ana hur det är för de med lägre inkomst. Vi har fortfarande planer på att åka utomlands tre veckor och det känns inte som att vi kommer lida särskilt mycket, men kul är det inte. Som sagt, när vi börjar känna att det inte är roligt, då undrar man hur de med små marginaler har det.

Förutom att det blir svåra ekonomiska tider för låginkomsttagare avser den nya regeringen höja kraven på bevisad aktivitet från de som får försörjningsstöd. Med andra ord, det räcker inte med att vara stressad över dålig ekonomi utan man ska höja stressen ytterligare genom att kräva en massa administration och bevisbörda för att visa att man faktiskt gör något för att förbättra sin situation. Jag har ju varit i den situationen tidigare i mitt liv, och de där extra kraven på redovisning är en enorm börda när man redan gör allt man kan för att försöka hitta en väg framåt till anställning och trygghet. Försörjningsstöd är inte någon trygghet, det är en livräddning, och det känns inte alls bra att tryggheten i samhället minskar med vår nya regering.

Nu påstår man i slottsavtalet att skattesänkningar för företag ska leda till mindre arbetslöshet och större villighet till investeringar i personal med hög kompetens, men en mer sannolik effekt är att företagen bara använder det till att ytterligare höja sina vinster, vilket gynnar aktieägarna, dvs de rika blir rikare.

Invandrare får extra högt tryck på sig, för uppehållstillstånd ska kunna återkallas, det ska bli högre krav för att få medborgarskap, och myndigheterna ska uppmuntra återvandring. Med andra ord ska andelen invandrare i befolkningen minskas. Just nu är det så att invandrarna har en stor andel av sådana arbeten som har låg inkomst och tråkiga arbetsuppgifter. Ökade anställningsmöjligheter för svenskarna kommer såklart inte att vara att fler blir högavlönade chefer, utan det kommer bli fler arbetstillfällen i monotona och lågavlönade arbeten. Grattis till alla svenskar, istället för att gå på A-kassa får ni nu slita ihjäl er med arbeten som en robot skulle kunna utföra där ni får ledskador och värk resten av livet.

Det som ser hyfsat lovande ut i slottsavtalet är punkterna kring sjukvård. Hela landet ska bli jämställt heter det, men det framgår inte om det innebär att Stockholm ska bli lika dåligt som Norrland, eller om Norrland ska höjas till Stockholms nivå. Man kan väl hoppas att det är det senare, men med tanke på övrigt innehåll i avtalet känns det lite suspekt. Tandvård ska bli mer likt som sjukvård, vilket ju borde varit en självklarhet från början och det är märkligt att ingen tagit itu med det än. Psykisk hälsa och suicidprevention ska bli bättre, vilket nog är nödvändigt med tanke på all stress och press som kommer att komma från den ekonomiska politiken.

Pengar är det som ska styra skolan också. En skolpengsnorm ska införas så att alla landets skolor har liknande grunder för finansiering. Lite oklart vad det innebär, men man kan gissa att de sätter upp ett minimum för hur mycket pengar kommunen måste tilldela varje skola per elev. De flesta andra förslag ser ut att redan finnas i skollagen och att de finns med i slottsavtalet innebär nog bara att man betonar att man inte tänkt förändra skolan särskilt mycket. En knepig formulering i avtalet är att skolpeng som inte använts till skolverksamhet ska återbetalas, vilket skulle kunna tolkas som att de privata skolor som utbetalat vinst till sina aktieägare blir återbetalningsskyldiga – men förmodligen är det något annat de tänkt för tonen i hela avtalet är ju att de rikaste ska bli rikare.

Åtgärder för att bekämpa kriminalitet består helt och hållet av sådant som experterna menar inte har någon verkan. Längre straff, hårdare straff, anonyma vittnen, det är sånt som expertisen är relativt överens om att det är sånt som inte ger någon effekt annat än att fängelserna fylls i högre grad. Mer folk i fängelse ger bara ökade kostnader för samhället, eftersom det är dyrt att ha fångar och de bidrar inte till samhället med arbete heller. Frågan är då vem som ska betala den notan, särskilt om skatten sänks. Pengarna måste ju tas någonstans ifrån. Sedan ska polisen utökas med mer polisiär närvaro, vilket ju är bra men redan idag har poliskskolorna för få sökande för att fylla alla platser vad jag förstått. Innebär det då att man ska sänka kraven på den som vill bli polis, och vad innebär det för rättssäkerheten?

Klimatmålen sänks, bland annat med ändring från 100 % förnybar energi till 100 % fossilfri energi. 400 miljarder till nya kärnkraftverk. Politiska beslut får inte ligga till grund för att stänga kärnkraftverk, vilket är märkligt för vi har dels haft en folkomröstning med resultat att vi vill inte ha kärnkraft i Sverige och dels säger de som stängde kärnkraftverken att det inte alls var motiverat från politiken utan det var inte lönsamt att fortsätta driva dem. Dessutom känns det väldigt obalanserat att politiken ska kunna gynna kärnkraft och ge bidrag för att starta fler, men inte fatta beslut för att dra tillbaka sådana åtgärder. Störst betydelse kan en liten mening ha som många nog förbiser, nämligen att omprövningen av vattenkraftens tillstånd för att de ska förses med moderna miljövillkor ska pausas. Det är nämligen inte Sverige, eller Socialdemokraterna, som haft en storslagen idé om att pröva miljövillkoren för vattenkraft, utan det är ett krav från vårt medlemskap i EU. Genom att pausa den processen kan man förvänta sig böter från EU-kommissionen, som inte är några småpengar. Vem ska betala dom böterna, när skatten sänks?

På det hela taget andas hela slottsavtalet en kortsiktighet och arrogans som man bara kan förvänta sig från rika människor utan förstånd. Hur folk kan vara så korkade att de röstar fram sådan politik som sätter hela landets välfärd i fara, det övergår mitt förstånd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *