Miljölagstiftning

Tänk att vi skulle komma till en punkt där man får skämmas för svensk miljölagstiftning och att EU kommer och visar oss var skåpet ska stå.

Jag har länge tyckt att Vattendirektivet är ett riktigt konstverk. Art- och habitatdirektivet är inte dumt det heller. Nu håller EU på att ta fram en förordning för att lagstifta om att medlemsländerna måste se till att sköta sina marker och vatten, med restaurering av 30 % innan 2030 och 90 % innan 2050. Alltså inom 7 respektive 27 år.

Tänk nu så här att Art- och habitatdirektivet infördes 1992 – för 30 år sedan. Vi har fortfarande inte implementerat detta direktiv i svensk lagstiftning fullt ut. Märk också att det är ett mycket snällare direktiv än den nya förordningen om att mark måste återställas. AHD handlar bara om att kartera vilken typ av habitat som finns inom landet och utse en viss andel till skyddsområde inom Natura2000-nätverket. Den nya förordningen om återställning av habitat bestämmer att det inte bara ska inventeras vilka habitat som finns, utan övervakning ska bedrivas för att bedöma vilken status habitaten har, och om de inte har god status ska återställning genomföras innan 2030 för 30 % av arealen och innan 2050 för 90 % av arealen. Det har tagit Sverige 30 år att utse vilka habitat som ska ingå i Natura2000-nätverket. Vi har inte gjort någon kartering av vilka habitat som finns utanför de områden som skyddats inom Natura2000.

Inom 7 års tid ska alltså Sverige

  1. Kartera alla habitat som kan finnas
  2. Göra en plan över vilka habitat som behöver återställas (inom 2 år dvs 2025)
  3. Verkställa planen så att minst 30 % är genomfört (innan 2030)

Samtliga punkter ovan ska rymmas inom samma tid som Sverige hittills genomfört en enda punkt av AHD: “utse områden som ska ingå i Natura2000-nätverket”. Låter det troligt att vi kommer att lyckas? Inte för mig. Särskilt inte med Ulf Kristersson med starkt väljarstöd i valet. Eller SD som sätter käppar i hjulet för precis allt de kan. Samtidigt sitter tydligen ledningen på vissa myndigheter (HaV) och häcklar miljövänner som vill åstadkomma en snabbare omställning till ett hållbart samhälle.

En del av problemet måste ju vara att svenskarna inte förstår sig på vad som händer omkring dem. Så hur når man ut med den kunskapen? Valrörelsen? Knappast, ingen vågar säga något allt för vågat under valet för då tappar man fler väljare än man vinner. Media? Knappast, de lyder bara högstbjudande propagandamaskin. Det är nog helt enkelt så att det är kört och det finns inget vi kan göra åt saken.

Vad gör det då för skillnad? Varför är det så viktigt att följa vad EU har bestämt? Kan vi inte bara bestämma själva? Nej, tydligen kan vi inte bestämma själva för när vi bestämmer själva kommer Sverige fram till att det är en bra idé att skjuta sig själv i huvudet. Vattendirektivet går ut på att vi ska ha rent dricksvatten för framtida generationer och en säkrad tillgång på vatten för matförsörjningen. Genom att inte följa vattendirektivet har Sverige bestämt att vi hellre svälter ihjäl än dansar efter EU’s pipa. Eller rättare sagt, vi lever gott så länge vi själva lever och hoppas vi slipper svälta ihjäl tillsammans med våra barn. AHD går på liknande sätt ut på att se till att det finns mat och fungerande ekosystem med ekosystemtjänster under all överskådlig framtid. Att inte följa dessa direktiv är att välja en framtid där många kommer att dö en utdragen och plågsam död av svält och förgiftning. Men det verkar väldigt få bry sig om.

Vi kanske valde en väg som gjorde att hela mänskligheten dog ut, men våra virtuella aktieinnehav på våra servrar från Wall Street och Stockholmsbörsen visade stora feta plus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *