Prediktiv modellering av Covid-19

Till att börja med har jag fått frågan “varför är du rädd för Covid?”, vilket jag tycker är en mycket märklig fråga eftersom jag aldrig uttryckt någon rädsla för Covid. Däremot har jag försökt vara tydlig med att jag anser att man måste vara väldigt försiktig med Covid-smitta, så låt mig förklara varför.

När du kör bil tar du på dig säkerhetsbältet, du kör försiktigt och följer alla trafikregler. Orsaken till att du är försiktig när du kör bil är att du inte vill vara orsak till att du själv eller någon annan dör. En person som avsiktligt kör en bil i hög hastighet rakt mot en folkmassa kan inte vara säker på att någon dör (folkmassan hinner kanske flytta sig) men stämplas ändå som terrorist och mördare för man utgår ifrån att bilföraren kände till möjligheten att människor skulle dö och skadas för livet som följd. Jag anser att den som avsiktligt sprider ett virus som kan döda och skada andra människor också ska stämplas som terrorist och mördare, och jag har definitivt inte tänkt sätta mig själv i en sådan roll. En person som kör bil oförsiktigt (rattonykterhet, brott mot trafikregler, osv) straffas för brott även om det inte sker en olycka och straffas för dråp om någon dör som följd av hans/hennes oförsiktighet. Jag anser att den som uppträder oförsiktigt och sprider ett virus som kan döda och skada andra (även om det inte funnits avsikt att döda eller skada) på samma sätt ska dömas för brott och dråp, och jag har definitivt inte tänkt sätta mig själv i en sådan roll. Av den anledningen försöker jag vara tydlig med att det inte räcker att tvätta händerna, det räcker inte att använda handsprit, utan man måste vara försiktig med att röra sig i samhället och man bör använda munskydd om man måste tillbringa tid i närheten av andra människor. Inte för att jag är rädd för vad viruset kan orsaka mig personligen, utan för att som vuxen och ansvarsfull människa så anser jag inte att det finns något annat val.

Med det sagt tänkte jag försöka visa lite bättre än vad media visar vad man kan förvänta sig av Covid-19 de närmaste åren.

Det har tagit ett tag innan jag velat ge mig på en sådan här modellering för det har inte funnits något tillförlitligt data att använda som underlag. Media älskar att rapportera “bekräftade fall”, men det är en helt värdelös siffra som inte säger något alls. Det enda som är någorlunda rättvisande är antalet döda. Bekräftade fall beror på hur många man testat och vilka man valt att testa osv så det går inte jämföra mellan olika länder eftersom alla länder har olika strategier kring hur man testar folk och det säger inget alls om hur många som är smittade.

När man smittas av SARS-CoV-2 tar det ungefär fem dagar innan man börjar uppvisa symptom, och sedan tar det 1-4 veckor innan man dör (om man är en sån som kommer att dö). Antalet döda idag är alltså en reflektion av hur många smittade det fanns för ca 3 veckor sedan. Media rapporterar hela tiden summan smittade och summan döda (se nästa bild), men det är egentligen inte alls intressant.

Det som är intressant att veta är hur många smittas varje dag, och det får man veta genom att ta reda på hur många som dör varje dag (se nästa bild). Antalet människor som dör idag återspeglar alltså hur många som var smittade för ca 3 veckor sedan. För att få veta hur många som smittas idag får vi vänta 3 veckor till, dvs ungefär den 22:a april.

Det skuggade området runt den blå linjen i bilden visar att det är en viss osäkerhet vilken dag som dödsfallen egentligen hör till, och den blå kurvan som visar genomsnittligt antal döda per dag kan vara mer rätt att lägga på någon annan plats inom det skuggade området. Vad som är helt klart är att vi har en exponentiell ökning av antalet dödsfall, precis som övriga världen.

Exponentiell tillväxt räknas ut ungefär så här: Varje smittad person möter ett visst antal personer och av de personer som möts finns en viss risk att smitta överförs. För att komma fram till en kurva som liknar den rapporterade kurvan ovan har jag provat mig fram och landat på att om dödligheten är 0,9 % måste det vara så att smittan överförs till i genomsnitt 19 personer av varje sjuk person, då hamnar man på samma kurva som rapporterats.

När man varit sjuk blir man immun och kan inte bli sjuk igen. När en större del av befolkningen redan varit smittade minskar alltså risken för att smittan sprids vidare, så att det blir mindre än 0,9 %. Dessutom kommer de som dör inte längre att vara en del av populationen och kan inte heller smittas eller sprida smitta vidare. När hela befolkningen blivit immun kommer alltså risken för att smittan förs vidare vara nere på 0 %. Det gör att smittan sprids väldigt snabbt i ett inledningsskede, för att sedan spridas väldigt långsamt under en längre tid.

För att få fram dödligheten (mina 0,9 %) måste vi veta hur många som varit smittade fastän de inte dött så att vi kan räkna ner smittorisken motsvarande mängd. Det vi vet är att det tar ungefär 3 veckor innan man dör efter smitta. Den bästa uppskattningen vi kan få av dödlighet är att se på de länder som har testat väldigt stor del av sin befolkning. Island har en väldigt liten befolkning, så de har hunnit testa en mycket större del av befolkningen än andra länder, därför kan man anse att deras rapportering av bekräftat smittade är mer att lita på och de är dessutom ett land med liknande kultur och miljö som Sverige. Tar man då antal döda på Island idag (2 personer) jämfört med hur många de rapporterat som smittade för 2 veckor sedan (det tar 5 dagar för provsvar att komma tillbaka, alltså beskriver rapporten för de som smittats för 2 veckor sedan hur många som faktiskt var smittade för 3 veckor sedan) så kommer jag fram till att 0.9 % av de som smittats på Island har dött till följd av Covid.

Om man då räknar på en dödlighet av 0.9 % och sätter in i modellen som passar in på Svenska dödssiffror (19 personer smittas av varje smittbärare) kommer man fram till ovanstående prediktion av hur framtiden ser ut för Sverige. Toppen kommer att inträffa den 6:e maj med 1377 döda, dvs vi kommer aldrig mer att ha så många smittade som vi har 14:e april. Om två år, i mars 2022, kommer vi att ha 4 personer som dör varje dag. Totalt har då 92 075 personer dött av Covid. Det gäller såklart bara om vi fortsätter att bete oss som vi gjort hittills under 2 år framöver; ändrar vi beteende så förändras även kurvan. Man kan ju tänka sig att när folk ser att färre dör så tycker man att nu är det över och börjar röra sig runt i samhället, men då smittar man fler än 19 personer när man är smittsam och så förändras kurvan helt och hållet. Nyckeln är alltså att vara uthållig och leva precis som vi gör nu under 2 år framåt.

Kina har rapporterat en dödlighet för hela befolkningen på i genomsnitt
0,5 %, dvs nästan hälften av vad man sett på Island än så länge. Så vad händer om vi ändrar modellen till att ha lägre dödlighet? Jo, vi måste anpassa modellen så att 36 personer blir smittade i genomsnitt av varje smittbärare, dvs om Kina har rätt är vi svenskar mycket sämre på att låta bli att smitta ner andra.

Med lägre dödlighet kommer vi att vara uppe på 833 dödsfall per dygn den 30:e april. Om 2 år kommer vi att vara nere på 2 dödsfall per dag pga Covid. Totalt, efter 2 års tid utan att ha sett slutet på pandemin, har 51 164 personer i Sverige fått sätta livet till. Det är återigen under förutsättning att vi fortsätter leva precis som vi gör idag, och med den belastning vården får i en sådan situation kan man räkna med att många fler dör än så, och att ingen kan ta hand om de som är sjuka och döende så att fler smittas än modellen förutsäger. Om Kinas siffror stämmer kommer vi alltså vara i totalt kaos om 3 veckor, utan någon som helst chans att påverka det eftersom det vi gör för att påverka inte syns förrän 3 veckor senare.

Mängden som dör av Covid är rätt liten enligt alla modeller hittills. Men de som behöver sjukhusvård är desto fler; 5-15 % beroende på vem man frågar. I Sverige, än så länge, passar modellen bäst om 2,7 % av de som smittas behöver sjukhusvård om vi utgår från en dödlighet på 0,9 % som Island. I så fall kommer toppen vid sjukhusen att komma den 5:e maj med 9 943 nya sjukhusinlagda per dag. Den 27:e april kommer tusen om dan att läggas in på sjukhus. Förmodligen kommer det att krossa vårt antagande om att bara 0,9 % dör, för sjukvården mäktar inte med att ta in så många så att man kan hellre anta att många fler kommer att avlida på grund av detta.

Säger man då att “du kan leva som vanligt, sluta oroa dig, tvätta bara händerna” och så stiger smittorisken eller antalet människor man träffar under den period man är smittsam stiger från 19 personer i genomsnitt till 36 personer i genomsnitt, då får vi räkna om hela modellen igen. Därför säger jag, återigen som en papegoja, det räcker inte att tvätta händerna, det räcker inte att använda handsprit, utan sitt hemma och använd telefon istället för att besöka folk och använd munskydd när du måste vara i närheten av andra.

Närmare jämförelse av faktiska dödsfall (svart) jämfört med modellen baserat på Island (röd) som jag fixade ett par dagar efter att jag skrev texten. Notera att jag avsiktligt gjort modellen mer försiktig än vad rapporterade dödsfall verkar peka på.

P.S. Virus muterar när de sprids, och ju fler människor viruset sprids till desto större är risken att en mutering leder till att den immunitet som byggts upp inte fungerar längre. Vid det laget kanske det finns vaccin som hjälper lite, men det kan också bli så att vi får uppleva hela Covid-19-cirkusen igen med Covid-22 eller nåt liknande.