Dag 2: Skattereform

  • Samtliga skatter och avgifter slopas (även moms osv)
  • Statlig inkomstskatt på 10 % införs för privatpersoner

Det är viktigt att signalera åt hela befolkningen att de förändringar som genomförs är avsedda för deras eget bästa. Genom att låsa gränserna finns det risk att någon tycker att vi gjort hela landet till ett fängelse, istället för att se avsikten om att skapa stabilitet. För att minska oron bör vi alltså börja med att genomföra en av de planerade åtgärderna som bedöms uppfattas som positivt av så många som möjligt.

Personlig ekonomi och trygghet är viktiga grundvalar oavsett hur man väljer att leva sitt liv. En av avsikterna med de reformer som kommer att genomföras är att effektivisera samhällsapparaten. En sådan effektivisering kommer att medföra ett minskat behov av finansiella medel, så att skatterna kan minskas. Skatteminskningen som är planerad är av sådan magnitud att vi tror att den kan gjuta olja på vattnet genom att introduceras tidigt.

Staten måste ha tillräckliga inkomster för att bedriva sin verksamhet. Samtidigt kan inte statens verksamhet användas för att rättfärdiga vilken inkomst som krävs. Om staten tillåts växa obehindrat finns snart inget utrymme kvar för personliga friheter. Det är viktigt att varje individ själv kan påverka hur mycket av samhällets funktioner de vill utnyttja. Med större valfrihet kommer även ett större personligt ansvar. Staten har till uppgift att understödja medborgarnas liv och säkerställa att alla medborgare har en god livskvalitet. Varje medborgare bör däremot ha friheten att välja vilken typ av livskvalitet de vill ha. Exempelvis kan någon tycka att tobaksrökning är en viktigare livskvalitet än ett långt liv. Då ska inte staten gå in och tvinga tobaksrökare att leva längre liv. Genom att finansiera sjukvård genom avgifter istället för skatt kommer exempelvis tobaksrökare att kunna välja mellan att spendera sina pengar på tobak eller spara tobakspengarna till sjukvårdsavgifter för att få ett längre liv. Därför kan skatterna minskas, statsapparaten effektiviseras, och valfriheten öka.

För de funktioner jag avser behålla i statens regi utan avgifter räknar jag med att 10 % inkomstskatt bör vara tillräckligt. Detta omfattar i första hand landets styrelse, försvarsmakt, ordningsmakt, och social säkerhet.

Alla övriga skatter och avgifter av olika slag avskaffas. På sikt kommer de att återintroduceras, men i annan form och då främst som avgifter. Genom att avgiftsbelägga verksamhet får medborgarna en större medbestämmanderätt om vad de vill delta i och vad de föredrar att sköta själva utan statens inblandning. Mer om detta senare.

Tills vidare pågår befintlig verksamhet som tidigare. Det är viktigt att grundläggande samhällsfunktioner som kommunikation, transport, utbildning, och sjukvård fortsätter utan avbrott. Vi kommer att meddela kommande förändringar så skyndsamt som möjligt så att lämpliga omställningar kan genomföras så smärtfritt som möjligt.

Här följer några exempel på vad som påverkas av förändringen:

En person som idag har 30 000 kr per månad i lön betalar ca 34 % skatt (beroende på vilken kommun man bor i), vilket ger 22 388 kr kvar efter skatt. Med förändringen kommer alla (oavsett vilken kommun man bor i) som tjänar 30 000 kr per månad att ha kvar 27 000 kr efter skatt, dvs en inkomstökning om 4 612 kr per månad eller 55 343 kr per år. I princip kan man ta ut två månader obetald semester per år utan att inkomstnivån påverkas, eller en dag i veckan. Dessa två månader kan då läggas på att arbeta ideellt i samhället, för de som vill dra sitt strå till stacken. Kom ihåg att livet är så mycket mer än bara arbete.

Bensinskatten är idag ca 160 %. En liter bensin kostar 4:48 kr per liter att framställa, och med oljebolagens stora vinstmarginaler sätter de priset till 6:03 kr per liter mot kund. Efter skatt blir då priset 15:76 kr per liter. Det innebär när skatten slopats att för varje kilometer du kör bil kan du köra 1,6 km extra utan kostnad jämfört med tidigare. Min pappa bor 20 mil bort och det kostar mig idag ca 450 kr att hälsa på honom. Efter förändringen kostar det 169 kr att åka och hälsa på. Då har jag 300 kr över som jag kan använda till att bjuda på fin-middag, så att konsumtionen i landet ökar och landets ekonomi förbättras. Med starkare ekonomi kan fler personer anställas, vilket leder till högre skatteintäkter från de 10 % som utlovats och lägre samhällskostnader från arbetslöshet.

Skatteverket har en massa anställda som bara kontrollerar skattesatser och hur mycket folk betalar. De kan säga upp en bunt människor, som istället kan få jobb i den privata sektorn eller i övriga samhällsfunktioner som tillkommer enligt senare meddelanden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *